View Article

07

B en C junioren doen mee met Challenge Day

Zaterdag 6 februari hebben zo'n 90 jeugdspelers uit onze B en C junioren onder begeleiding van Olympianen en enkele externen mee gedaan aan Challenge Day. Een dag waar met hippe moves, tal van spelletjes, gesprekjes, veel luisteren en via het van TV bekende “Over de streep” is gewerkt aan respect voor elkaar en jezelf kunnen en mogen zijn. 

Challenge Day is aan onze vereniging aangeboden door Sport.Gouda, De Brede School en Kwadraad. Het programma wordt vooral op scholen gedraaid. Na heel positieve ervaringen bij voetbalvereniging IJsselstein is Challenge Day recent ook ingekocht door de KNVB. Het programma past in het beleid van onze vereniging waarin we met elkaar een sociaal veilige omgeving willen creëren waarin iedereen met plezier actief mee kan doen. Beleid dat we o.a. hebben vorm gegeven met een uitgebreid normen en waarden beleid en een programma als Generation Next. Ook wordt er door onze trainers en kader bij voorbeeld deel genomen aan cursussen die door de KNVB en expertisecentrum JSO (jeugd samenleving en ontwikkeling) worden georganiseerd over het bevorderen van een positief veilig sportklimaat.

Challenge Day was voor iedereen een intensieve dag. Het wekelijkse potje voetballen (eindelijk weer een weekend waarin alles door kon gaan) werd natuurlijk gemist. Maar toch deed iedereen heel enthousiast mee. Met oorverdovend lawaai wanneer dat werd gevraagd. Om daarna weer muisstil te zijn als de Amerikaanse trainster uit Chicago de diepte inging. Challenge Day heeft met alle aanwezigen iets gedaan. Ontzettend knap van al die spelers en begeleiders die durfden ‘de waterlijn te laten zakken’, dat wil zeggen meer van jezelf laten zien dan het imago dat aan de oppervlakte voor iedereen zichtbaar is. Een groot deel van wat, wie je bent is bij ieder mens onder de waterlijn, net als bij een drijvende ijsberg waarvan je alleen het topje ziet. Het is een compliment voor de hele groep dat de omgeving veilig genoeg voelde om meer van jezelf te laten zien.

Challenge Day blijft niet bij een dag. De komende week is er een eerste evaluatie met de teams die mee hebben gedaan. Verder komen er ook banners in het clubhuis, want hier kan iedereen wat mee doen. Ofwel, deze dag wordt vervolgd!

Tenslotte nog een groot woord van dank aan iedereen die deze dag tot een succes heeft gemaakt:
De begeleiders: Edwin M., Eddy, Martina, Rodney, Kevin, Bas, Mick, Wilca, Bente, Astrid, Malene, Enzo, Edwin V., Josti, Ingrid, Jan Chris, Ruth (Kwadraad), Rogier (Sport.Gouda), Inge (Challenge Day Nederland) en enkele vrijwilligers van Challenge Day Nederland!
De fantastische catering: Orbo, Karin, Daphne en Patricia! Met sponsoring van Plus Markt Koornneef!
De prima ruimte: het ID College!
En ‘last but not least’  natuurlijk alle deelnemers uit de B en C teams: super dat jullie er waren en zo enthousiast en met respect voor elkaar mee hebben gedaan!

En dan hebben we het nog niet gehad over iedereen die bij de voorbereidingen, zoals de leiders, betrokken is geweest.

Wilma Neefjes, coördinator Challenge Day bij Olympia.

PS Heb je mee gedaan aan Challenge Day of ben je ouder of leider van een deelnemer en heb je n.a.v. de dag een vraag, die je graag vertrouwelijk wil kunnen stellen? Ruth, Ingrid en Astrid, begeleiders zaterdag, hebben zich beschikbaar gesteld als vertrouwenspersonen voor Challenge Day. Klik op dit document waar ze zich voorstellen. Afbeeldingen

  • B en C junioren doen mee met Challenge Day
  • B en C junioren doen mee met Challenge Day
  • B en C junioren doen mee met Challenge Day
  • B en C junioren doen mee met Challenge Day


Plaats reactie

Only registered users may post comments.