View Article

15

Contributie achterstand?

GC & FC Olympia is een voetbalvereniging voor iedereen. Wij zijn ambitieus en hebben sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan. Om een gezonde club te blijven en daarin verder te groeien, is het van belang dat alle leden hun contributie (waaronder ook wordt verstaan: kaarten en afkoop vrijwilligersregeling) betalen. Niet alleen hebben we deze financiën nodig, ook hoort de financiële verplichting bij de verbintenis die we samen zijn aangegaan; de club en haar leden. 

Op dit moment heeft een aantal leden, ondanks verschillende aanmaningen, nog steeds niet aan zijn of haar financiële verplichtingen aan de club voldaan. Deze leden krijgen binnenkort een brief waarin wordt gemeld, dat zij met ingang van 17 januari 2017 uitgesloten zijn van wedstrijden en trainingen totdat zij hun contributie en/of boete hebben voldaan. 

Zorg dat het niet zover komt en voldoe aan uw betalingsverplichtingen, laat uw elftal en de vereniging niet boeten voor uw betalingsgedrag!!

Voor vragen over de contributie-facturen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. Een verzoek om een betalingsregeling kunt u indienen bij de penningmeester.

Tot slot willen wij erop wijzen, dat wij de brief zullen sturen naar het bij ons bekende woonadres. Bent u verhuisd en hebt u die verhuizing niet doorgegeven aan de ledenadministratie, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven.Plaats reactie

Only registered users may post comments.