View Article

12

Generation Next, een programma ter bevordering van respect en sportiviteit

Generation Next is de werktitel van een bij GC&FC Olympia ontwikkeld programma, waarmee jeugdteams een extra boost m.b.t. sportief en respectvol gedrag wordt meegegeven. Zaterdag 29 juni j.l. was een pilot met de jongste competitiespelers uit de F en drie juniorenteams.

De spelers en leiders startten met een kennismakingsspel met, hoe kan het ook anders, een voetbal. Daarna gingen de jongste spelers en leiders "dromen" over hoe ze met elkaar een speeldag super leuk en sportief kunnen maken. Hier zijn teamafspraken uit voortgekomen als elkaar 's morgens eerst begroeten, elkaar complimentjes geven voor een mooie actie of een ander een mooie actie gunnen en eventjes goed slikken als er iets gebeurt wat je minder leuk vindt. Bijvoorbeeld als je niet op je favoriete plek wordt opgesteld door de coach of je botst tegen een tegenstander. De teamgesprekken werden begeleid door ouders met een pedagogische achtergrond, waaronder docenten van de vreedzame school in de wijk.

Ontwikkelen van vaardigheden waar de vreedzame school voor staat, zoals op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaan, democratisch afspraken met elkaar maken en verantwoordelijkheid nemen voor het team en Olympia, speelden een belangrijke rol in het programma. Met als uiteindelijk doel met sportief en respectvol gedrag in een omgeving waar iedereen zich prettig voelt het nieuwe seizoen in te gaan. Voor de ouders van de F-jeugd was gelijktijdig een vooral informatief programma. De junioren en hun ouders, die meestal al jaren bij Olympia komen, kregen eveneens ieder een eigen programma. Daar was het vertrekpunt meer al opgedane ervaringen en hoe we het met elkaar in sportief en respectvol opzicht het nog beter kunnen doen. Alle informatie wordt de komende weken verwerkt en krijgt uiteraard een vervolg in het nieuwe seizoen. Zo zal op alle teampagina's van de jeugd informatie te vinden zijn over spelers, leiders, trainers (een foto van de hele groep) en up te date informatie over start van de trainingen en eerste bekerwedstrijd (en hoe af te melden hiervoor als je pas laat terug komt van vakantie).

Generation Next is het tweede initiatief van de werkgroep sportiviteit en respect, die eind 2012 vanuit de jeugdcommissie van GC&FC Olympia is opgericht. De eerste actie is het sinds begin 2013 geven van een hand aan de tegenstander voor de wedstrijd en elkaar een sportieve wedstrijd toewensen. In 2007 is al vanuit het bestuur een normen en waarden commissie opgericht met als doel het vastleggen van hoe we met elkaar bij Olympia willen omgaan en wat er gebeurd als je je hier niet aan houdt. De nieuwe werkgroep werkt nauw met deze commissie samen, maar richt zich vooral op preventieve acties rond de jeugd.
Plaats reactie

Only registered users may post comments.