View Article

06

Nieuw leven "Club van 100"

De Club van 100 ondersteunt Olympia door bijdragen te verlenen voor middelen en acties waarvoor het geld niet beschikbaar is uit de begroting van de vereniging. In de afgelopen jaren zijn vele bijdragen geleverd zoals bv. aanschaf meubilair terras, bijdrage nieuwbouw, bijdrage tenten pupillenkamp, aanschaf AED-apparaat, restauratie vaandel en speeltuintje. De jaarlijkse bijdrage is € 50,- en kan in termijnen worden betaald.

Helaas is de afgelopen jaren door verschillende problemen geen enkele actie ondernomen vanuit de Club van 100 en kon ook geen bijdragen bij de leden worden geïncasseerd. Vanaf 2018 willen we de Club van 100 nieuw leven inblazen. De eerder aangemelde leden zullen hiertoe binnenkort een email-bericht ontvangen.

Er is echter ook nog volop ruimte voor nieuwe leden en daar willen we weer actie voor gaan voeren. U kunt aan de eerdere bestedingen zien wat voor nut onze bijdragen hebben gehad. We zien gaarne nieuwe leden tegemoet. U kunt zich aanmelden bij Peter Lugthart (email-adres a.p.lugthart@gmail.com) of Frank Vervoort (email-adres fraver1946@gmail.com).
Plaats reactie

Only registered users may post comments.