Redactie

De redactie van de Olympiaan bestaat uit (per 1/1/2018):

  • Tom Kraaijeveld
  • Rick Kraaijeveld
  • Wilma Neefjes

Kopij (tekst, foto's filmpjes) voor de Olympiaan? Mail naar olympiaan@gcfc-olympia.nl

Eerder lid van de redactie waren: Patricia Goslings (tot 31/12/2017), Nicoline Verwaal en Mirelle Kool (tot 1/7/2017), Thijs Zuidam, Resie Knops (tot 1/7/2016), Juliette Karrer (tot 1/3/2015)  en vele anderen. 

Geschiedenis

Voor zover bekend heeft Olympia in 1919 een jaar een eerste clubblad gehad. Wegens gebrek aan belangstelling en financiële problemen stierf dit blad binnen een jaar een zachte dood. Op 5 oktober 1945 verscheen de eerste "De Olympiaan" vol met vaak in mooi Nederlands, humorvol geschreven artikelen tussen de advertenties over wedstrijden, de vele andere activiteiten, persoonlijke nieuwtjes, etc. Later  is de met rood zwarte voorpagina gedrukte Olympiaan gekomen. Bij de start verscheen het clubblad een keer in de veertien dagen. De frequentie nam in de loop van de jaren af, mede door de komst van nieuwe communicatiemiddelen. Vanaf het begin is de gedrukte "De Olympiaan" bij alle leden en donateurs / sponsors thuis bezorgd. Doel was om met het blad de onderlinge band te versterken.

In 2016 is besloten de papieren krant te vervangen door een digitaal magazine. Passend in het digitale tijdperk met nieuwe mogelijkheden zoals het toevoegen van filmpjes en linken naar websites. En tegelijkertijd een kostenbesparing. Wel is de Presentatiegids behouden als gedrukt en thuis bezorgd magazine van Olympia bij de start van het seizoen: seizoensgids Olympia. De Olympiaan zal dit seizoen (2017 / 2018) waarschijnlijk voor het laatst als digitaal magazine verschijnen. We zijn ingehaald door de snelle communicatie via de website, Facebook, etc. waardoor de nieuwswaarde afneemt. De tendens om meer vluchtig nieuws te vergaren in plaats van uitgebreide artikelen te lezen, heeft waarschijnlijk mede geleid tot het beperkt aanleveren van kopij, waardoor de redactie veel zelf schrijft. De redactie is te smal geworden om het arbeidsintensieve magazine regelmatig te kunnen blijven uitbrengen. Voor achtergrond artikelen zoals interviews, beelden uit het archief, etcetera wordt door de redactie een nieuwe vorm van communiceren gezocht.