WERKGROEP SPORTIVITEIT EN RESPECT

 

De werkgroep sportiviteit en respect is in 2012 opgericht vanuit de jeugdcommissie (JC) en heeft tot doel sportief en respectvol gedrag bevorderen. De werkgroep heeft een vaste vertegenwoordiger in de JC, sinds seizoen 2018/2019 is dit Martina Bloemzaad. 


Een belangrijk instrument dat onze werkgroep in 2013 voor een sportief seizoen heeft ontwikkeld is het maken van afspraken op teamniveau (spelers, leiders en eventueel trainers + ouders en leider(s)) bij de start van het seizoen. Zie: Hand out teamafspraken maken .pdf voor een korte toelichting. Hieronder bij het kopje Generation Next staan uitgebreide handleidingen voor het maken van teamafspraken met praktische tips voor twee leeftijdscategorieën. En vind je meerdere voorbeelden van teamafspraken van voorafgaande jaren. 


Speerpunten werkgroep seizoen 2018/2019

Voor het komende seizoen hebben we als werkgroep een aantal punten vastgesteld waar we met het kleine, maar ambitieuze team, dat we zijn, onze focus op willen leggen:

 1. Programma Generation Next organiseren met de JC om een positieve start van het seizoen te bevorderen. 

 2. Handen schudden voor de wedstrijd (weer, mee gestart in 2013 namelijk) op de kaart zetten.

 3. Respect voor de scheidsrechter; extra aandacht rond de landelijke week van de scheidsrechter.

 4. Aandacht voor niet schelden (met K woord bijvoorbeeld).

 5. Workshop aanbieden (i.s.m. SPORT.GOUDA) aan leiders en trainers over positief coachen.

 6. Werkgroep sportiviteit en respect en aanbod bekend maken en nieuwe teamleden werven.

Vragen / tips?

Heeft u een vraag, suggestie, idee of tip op het gebied van sportiviteit en respect? Graag, neem contact met ons op! Ons mailadres:  werkgroepsportiviteitenrespect@gcfc-olympia.nl


Leden van de werkgroep (per 1/8/2018)

 • Martina Bloemzaad (sinds seizoen 2016/2017)
 • Daphne van der Kooij (sinds seizoen 2013/2014)
 • Wilma Neefjes (sinds seizoen 2012/2013)
 • Marjolijn Schuijt (sinds seizoen 2016/2017)
 • Stefanie van Sister (sinds 2018/2019)

Hoe is de werkgroep ontstaan?

Eerste stap: vaststellen normen en waardenbeleid

Bij het aantreden van een nieuw bestuur in 2007 is Olympia een nieuwe koers gaan varen. Een van de speerpunten was het bevorderen van sportief en correct gedrag binnen de club. Dit omdat er zorgen waren over het afglijden van de omgangsnormen binnen en buiten het veld. Hiertoe is een normen- en waardenbeleid opgesteld en aangenomen door de ledenvergadering. Het beleid geeft aan hoe we bij Olympia met elkaar om willen gaan, wat we verwachten aan gedrag en wat er gebeurt bij overtredingen. Een speciale commissie (zie pagina Normen en Waarden) kan sancties opleggen na hoor en wederhoor. Er zijn protocollen hoe en wanneer er een melding moet worden gedaan bij de commissie. En er wordt gemonitord bij wedstrijden door de commissie (ook preventief). Dit beleid is door de KNVB destijds gehonoreerd met drie sterren. Er zijn posters gemaakt om ook op een ludieke manier de boodschap uit te dragen en bewustwording rond wenselijk gedrag te stimuleren.

Volgende stap: oprichting werkgroep sportiviteit en respect

Na deze sterke impuls aan het normen en waarden beleid van de club ontstond vanuit de jeugd in 2012 de behoefte om een positie in de jeugdcommissie (JC) toe te voegen voor iemand die zich specifiek bezig zou bezig houden met preventie: het bevorderen van sportief en respectvol gedrag. Er is een werkgroep geformeerd rond dit JC lid met als doel om op verzoek of via eigen initiatieven sportief en respectvol gedrag bij Olympia te bevorderen. 

Activiteiten van de werkgroep in de periode 2012 - 2018:

 1. invoeren handen schudden met en een sportieve wedstrijd wensen aan tegenstanders en (assistent)scheidsrechter(s) voor de jeugdwedstrijd (na de wedstrijd was al gebruikelijk). Doel: eerste contact is positief. Bewuste herinnering dat het het een sportieve wedstrijd moet zijn. En als er later iets gebeurd op een persoonlijker prettiger manier met elkaar hierover contact maken. Deze actie is gestart in combinatie met de landelijke KNVB actie "Zonder respect geen voetbal". Communicatie via artikelen, mailing, posters en voorlichting tijdens informatieavonden en persaandacht. Is ingevoerd na de winterstop in 2013;
 2. interviews met leiders, scheidsrechters en trainers (uit de jeugd) om te horen waar zij tegenaan lopen en wat wij vanuit de commissie zouden kunnen doen;
 3. ontwikkelen van het programma Generation Next in voorjaar 2013. Een programma dat tot doel heeft te informeren, gegevens uit te wisselen, kennis te maken en in gesprek te gaan over gedrag en daar afspraken over te maken. Op 25 augustus 2018 vond de zesde editie van Generation Next plaats voor 21 pupillenteams en hun ouders. Het programma is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met pedagogisch onderlegde jeugdouders, deels leerkrachten. Generation Next is geïnspireerd door de pedagogische aanpak van de vreedzame school. Korte omschrijving van het programma: Wat is Gen Next_ maart 2018.pdf;
 4. deelname aan de werkgroep veilige sportvereniging; een combinatie van leden van de werkgroep sportiviteit en respect en de vrijwilligerscommissie van Olympia. Deze werkgroep heeft aanbevelingen voor het bestuur geformuleerd rond trapsgewijs invoeren van verplichting afgeven VOG bij leden die met jeugd werken (verklaring omtrent gedrag), aanstellen van een vertrouwenspersoon en algemene maatregelen om de veiligheid te bevorderen en bijvoorbeeld pesten te voorkomen. Voorafgaand hieraan is door twee werkgroepleden deelgenomen aan een cursus rond de veilige sportvereniging aangeboden door VIP Gouda;
 5. deelname aan een symposium, cursussen, workshops rond het thema sportiviteit en respect ter bevordering van deskundigheid in de werkgroep en ter inspiratie van zelf uit te zetten acties. Voorbeelden: workshop KNVB rond sportiviteit en respect, workshop vreedzame sportvereniging verzorgd door NSA als onderdeel symposium vreedzame wijk, minicursus JSO Gouda over gedrag, Workshop "gedrag geen probleem!" aangeboden via SPORT.GOUDA,  etcetera;
 6. contact met normen en waarden commissie, onder meer gezamenlijk het bord bij de ingang geplaatst over gewenst gedrag;
 7. deelname aan Challenge Day met B en C junioren in het voorjaar van 2016. 
 8. contact met commissies van andere sportverenigingen op het terrein van sportiviteit en respect voor informatie uitwisseling en inspiratie;
 9. voorlichting geven / inspireren tot sportief en respectvol gedrag bij informatie bijeenkomsten, via artikelen in De Olympiaan, de Presentatiegids of op de website;
 10. op verzoek op maat organiseren van teambijeenkomsten op de leest van gen next met spelers, leiders en ouders om de sfeer / gedrag in een team te verbeteren;
 11. lid van de jeugdcommissie en deelname aan Olympia-activiteiten zoals leidersavonden om informatie te halen en te brengen;
 12. #scheids bedankt! een activiteit in oktober 2018 om de scheidsrechters in het zonnetje te zetten en respectvol gedrag te bevorderen. 

Programma Generation Next

Ieder jaar organiseert de werkgroep voor de start van het seizoen in samenwerking met de JC het programma Generation Next. Dit is een informatief programma over Olympia, de technische kant van het voetbal, opbouw van het voetbalseizoen, de begeleiding, waarbij op teamniveau wordt kennis gemaakt en we met elkaar in gesprek gaan over gedrag. Aan het eind van het programma liggen er op teamniveau afspraken hoe het team (spelers, leiders en ouders) er samen een sportief seizoen van willen gaan maken. 

 

Het programma is voor het seizoen 2018/2019 op zaterdag 25 augustus 2018 aangeboden aan de nieuwe JO8-teams en MO9. JO9-teams doen mee met het afspraken maken. De O11 en O12 teams krijgen een voorlichting over de nieuwe spelvorm 8 tegen 8 en krijgen informatie over hoe ze zelf afspraken kunnen maken. Andere jeugdteams, die hulp willen bij het afspraken maken, kunnen dit aanragen bij onze werkgroep. Voor wie zelf aan de slag wil gaan, is er in 2018 een uitgebreide handleiding gemaakt vol met ideeën en tips en enkele voorbeelden van teamafspraken:

Hierbij links naar de presentaties op 25 augustus 2018 bij Generation Next:

- Power Point Gen Next 011 en 012 2018.pptx

Power Point Gen Next 2018 O8_O9.pptx

Hierbij een link naar de gereduceerde Power Point Presentatie van het programma Generation Next op 19 augustus 2017:

reduced presentatie generation next 2017 .pptx

Op 11 november 2017 heeft de KNVB een waarderingsprijs toegekend aan Olympia voor het programma Generation Next. Pluim KNVB voor Olympia Op 6 maart 2018 is vervolgens op KNVB bestuur assist een artikel geplaatst KNVB Assist - Generation Next

Voorbeelden van teamafspraken

Klik hier: gen next poster 3.pdf  (spelers, leiders en ouders O13), team afspraken gen next JO8.pdf en teamafspraken gen next JO9 en MO11.pdf uit het seizoen 2017/2018. Een mooi voorbeeld van een team (MO15) dat zelf met afspraken maken a la Generation Next aan de slag is gegaan: Olympia MO15.pdf  Een JO11 team heeft gedurende het seizoen  afspraken gemaakt en het codewoord Hamsteren afgesproken om elkaar te waarschuwen als ze zich niet houden aan de afspraken over gedrag op het veld: afspraken gen next JO11in 2018.docx

Afspraken gen next seizoen 2018 2019.docx

Link naar artikelen op de website:

 • #scheids bedankt! - artikel op deze website na.v. de activiteit in de week van de scheidsrechter in oktober 2018 met links naar berichten hierover in de lokale pers

 

 

17

Pesten is niet cool!


Pesten komt helaas op iedere voetbalvereniging voor, dus ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze vereniging serieus aanpakken. Zie het protocol voor meer informatie over hoe wij bij Olympia omgaan met pesten. 

Protocol - Pesten is niet cool!

Lees verder04

Goede opkomst Generation Next III (+presentaties in PDF)

Zaterdag 22 augustus kwamen pupillen met hun ouders bijeen voor de derde editie van Generation Next. Een geslaagde ochtend met kennismaken, informatie en afspraken maken in het team door de spelers. Ook ouders gingen in gesprek over respect en sportiviteit. Het gaat heel goed langs de lijn bij de teams, daar kunnen we trots op zijn. De voetbalvader van Waardenburg (zie YouTube) zien we nauwelijks. Maar als die er staat en hij hoort niet tot het eigen team, doen we er dan ook iets aan op een positieve manier?

Lees verder01

Tweede editie Generation Next

Generation Next - een programma ter bevordering van sportiviteit en respectbij GC &FC Olympia

 

Zaterdag 30 augustus 2014 namen 125 pupillen uit de D en F jeugd met hun leiders, trainers en ouders deel aan Generation Next. Dit is een in 2013 door voetbalclub Olympia ontwikkeld programma met op de agenda: elkaar leren kennen, teamafspraken maken, informeren en natuurlijk een potje voetballen. Doel van het programma is een vliegende start geven aan het seizoen, waarin sportief en respectvol met elkaar omgaan centraal staan. De club streeft er naar dat iedereen zich thuis voelt, gehoord voelt, goed geïnformeerd is, maar ook zelf een bijdrage levert om er met elkaar een sportief en succesvol seizoen van te maken. Er is gekozen voor D en F pupillen, omdat het voor hen belangrijke overgangsfases zijn. De jongste F pupillen komen van de voetbalschool en gaan voor het eerst "echte" wedstrijden spelen. De D spelers gaan naar een groot veld en krijgen te maken met de buitenspelregel. 

 

Het maken van de afspraken per team wordt begeleid door pedagogisch opgeleide Olympianen, veelal werkzaam in het onderwijs. De pedagogische aanpak van vreedzame scholen, waar steeds meer pupillen naar school gaan, is daarbij leidraad. Alle afspraken, zoals bijvoorbeeld bij F1 gemaakt: " Niet boos doen als iets mis gaat. We doen allemaal onze best." of F5 "Complimentje geven voor wat wel goed is gegaan" zijn verwerkt in overeenkomsten, die "officieel" door alle leden van het team worden ondertekend. 


 

Lees verder30

Handenschudden

Al geruime tijd is het bij thuiswedstrijden van de Olympia-jeugd gewoonte om de tegenstander voorafgaand aan een wedstrijd de hand te schudden. Het initiatief krijgt nu landelijk navolging. Dit idee is namelijk massaal ingestuurd naar het spelersverbond ‘De Aanvoerders’ en is vervolgens verkozen als 'idee van het jaar’.

Lees verder12

Eerste editie Generation Next

Generation Next is de werktitel van een bij GC&FC Olympia ontwikkeld programma, waarmee jeugdteams een extra boost m.b.t. sportief en respectvol gedrag wordt meegegeven. Zaterdag 29 juni j.l. was een pilot met de jongste competitiespelers uit de F en drie juniorenteams.

Lees verder