Het bestuur van GC&FC Olympia

Voorzitter
Edo Neefjes

 Penningmeester
Jaap Visser

  Secretaris
Gaby Dols

Bestuurslid Vrijwilligerszaken

Vacant


Bestuurslid

Commercie en Projecten
Michel Heuvelman


Bestuurslid

Bestuurslid Voetbal
Fred Reynaers


Bestuurslid
Accommodatie
Peter Lugthart

Bestuurslid 
Communicatie en
Evenementen

vacant

 

Bestuurslid Jeugd
  Orbo Verschuur


Bestuurslid Projecten
Duncan Eduard