Vrijwilligersbeleid

Zonder vrijwilligers geen Olympia! 

Vrijwilligers maken het mogelijk om onze teams te laten trainen en voetballen, gebruik te kunnen maken van een mooie onderhouden accommodatie, goede voorzieningen te bieden zoals een gezellige bar en schone kleedkamers, verzorgde opleiding en hartelijke ontvangst en om vele (sociale) extra activiteiten te organiseren en/of te faciliteren. Er is de vereniging dan ook veel aan gelegen om de beschikking te hebben over voldoende goed gekwalificeerde en gemotiveerde vrijwilligers. Vele handen maken licht werk, met voldoende vrijwilligers blijft het voor iedereen leuk om actief te zijn en is ook de vereniging minder kwetsbaar als iemand uitvalt.

Op deze websitepagina:

 • korte toelichting en link naar document over het vrijwilligersbeleid van Olympia
 • vacature overzicht
 • link naar het overzicht van alle bij de vereniging actieve commissies / contactpersonen activiteiten
 • achtergrondinformatie over een aantal taken bij de vereniging
 • aanmeldformulier (aanmelden als nieuwe vrijwilliger en/of wijzigingen doorgeven en/of aanmelden voor een nieuwe taak)
 • informatie over de leden en taken van de vrijwilligerscommissie

Inleiding

Van ieder lid (of ouder van jeugdlid) van Olympia wordt verwacht dat hij of zij een steentje bijdraagt aan de vereniging door actief te zijn als vrijwilliger. Kun of wil je niets doen, dan kan de verplichting worden afgekocht. Maar daar vullen we het werk niet mee in. Dus doe ook mee als vrijwilliger! De vrijwilligerscommissie brengt vacatures onder de aandacht bij (nieuwe) leden die nog niet actief zijn (nog actief moeten worden) of vrijwilligers die een andere taak willen gaan verrichten. Er is een vrijwilligersbeleid ontwikkeld en door de ledenvergadering vastgesteld waar de spelregels in staan. 


Voor de volgende taken zoekt Olympia o.a. vrijwilligers:

Vrijwilligerscommissie 

 • een voorzitter (indien mogelijk tevens bestuurslid vrijwilligerszaken in het hoofdbestuur). Gezien de huidige samenstelling van de commissie (ouders van jeugdleden) wordt gezocht naar iemand met goede contacten bij de senioren en die tevens bij voorkeur goed de weg kent bij Olympia in al haar geledingen. 

Jeugdcommissie 

 • voor het nieuwe seizoen 2018/2019 een secretaris, tevens lid van het kernteam en verantwoordelijk voor het afsluiten van de contracten met de trainers en penningmeester Jeugdcommissie. Functie is eventueel op te splitsen in een secretariële functie (vergaderingen) en administratieve functie (contracten e.d.). Contactpersoon: Orbo Verschuur en Marie Christine Reuskens
 • coördinator voor O13 jeugd (seizoen '18/'19: 3 jongens/mixteams en een meisjesteam) Contactpersoon voor meer informatie: Esther van Zutphen / JC
 • coördinator meisjes voetbal - takenpakket (promotie/ontwikkeling meisjesvoetbal en mogelijk deeltaken van de leeftijdscoordinator) in overleg met het kernteam/jc nader in te vullen Contactpersonen voor meer informatie: Orbo Verschuur of Esther van Zutphen / kernteam JC

Commissie Grote Clubactie

 • leden commissie: twee medewerkers voor het huidige seizoen (2018 / 2019) en vier voor het volgende seizoen. De werkzaamheden vinden plaats van augustus t/m december. Het betreft het organiseren van de GCA, het invoeren van loten en het organiseren van de prijsuitreiking. Contactpersonen voor meer informatie: Ariëtte Huisman en Fred Koenders. Voor volgend seizoen worden vrijwilligers gezocht, die het stokje van Ariëtte en Fred willen overnemen. 

Schoonmaakploeg zaterdag namiddag/avond

 • 2 medewerkers  voor het schoonmaken van het toiletten-blok op de begane grond en het nalopen van de kleedkamers een keer in de veertien dagen. Tijdsbesteding: ca 1 uur per keer bij uitvoering door twee personen.  Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd vanaf een half uur na einde laatste wedstrijd. De coördinator voor de zaterdag schoonmaakploeg is momenteel om gezondheidsredenen niet actief. 

Schoonmaakploeg maandagavond / vrijdagochtend

 • 6 medewerkers voor de vrijdagochtend (schoonmaak kantine en keuken). Contactpersoon: Michel Heuvelman.

Toernooicommissie (jeugd)

 • vrijwilligers om mee te helpen op de toernooidagen  (o.a. ontvangst, begeleiding springkussen, schoonmaak, etc.) NB Om hiermee volledig je verplichte vrijwilligerstaak in te vullen. Het gaat om de volgende toernooien:
 1. 14 april Stroopwafeltoernooi (hoofd- en 1e klasse)
 2. 30 mei Stroopwafeltoernooi
 3. 1 juni GC&FC Olympia Mini Stars (Voetbalschool)
 4. 12 mei Stroopwafeltoernooi MEISJES

     De Stroopwafeltoernooien zijn voor jeugdspelers O8 t/m O12 jaar. 

Barcommissie 

 • leden barcommissie om in een team te zorgen voor het functioneren van de bar. Specifiek worden mensen gezocht die op zaterdagochtend de bar willen openen en de medewerkers wil opvangen en nieuwe mensen wil opleiden. Contactpersonen: Rob Dekker en Edo Neefjes. 
 • vrijwilligers voor bar en keukenwerkzaamheden in het weekend  Contactpersoon: Tom Roeloffs
 • 'betaalde krachten' voor barwerkzaamheden Contactpersoon: Demi Post
 • medewerker(s) emballage op de maandagochtend Contactpersoon: Dennis Sosef
 • medewerker(s) ontvangst goederen op de woensdagochtend 
 • medewerker(s) voor zelfstandig schoonmaken keukenapparatuur 

Scheidsrechters 

 • scheidsrechters voor het fluiten van senioren (zondag & zaterdagmiddag) en wedstrijden junioren (zaterdag vanaf ca 11 uur). Begeleiding en inschrijven voor een opleiding (KNVB) zijn mogelijk. Contactpersoon voor de jeugd: Ed Luijtjes. Contactpersoon voor senioren-wedstrijden: Wilma Neefjes.
 • opleiders  ervaren scheidsrechters, bij voorkeur zelf door de KNVB opgeleid, die scheidsrechters willen begeleiden bij (stage)wedstrijden, bijvoorbeeld tijdens de KNVB opleiding voor verenigingsscheidsrechter (wedstrijden voor O13 en ouder).

Gehandicaptendag commissie 

 • leden organisatie / vrijwilligers voor de dag ieder seizoen wordt op de de vrijdag na Hemelvaart Gehandicaptendag georganiseerd. Ramona in 't Hout- Abbenhuis is eerste aanspreekpunt voor de organisatie van deze dag.

Zaterdag Ontvangst

 • momenteel geen vacatures Contactpersoon: Cyriel de Jong
Normen en waarden commissie
 • momenteel geen vacatures

Onderhoudsteam

 • leden voor schoonmaakwerkzaamheden kleedkamercomplex en onderhoud terrein op maandag, woensdag en/of vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur. Contactpersoon bestuurslid accommodatie Peter Lugthart.

Maatschappelijke stage

 • mogelijk o.a. als jeugdscheidsrechter (contactpersoon: Ed Luijtjes), ontvangst (contactpersoon Cyriel de Jong) of jeugdtrainer (contactpersoon Jan Chris Kuipers)

Sponsorcommissie & Businessclub

 • lid / leden voor het werven van sponsoren met bij voorkeur goede contacten in de jeugd gezien de huidige samenstelling van de commissie. Contactpersoon bestuurslid commercie Michel Heuvelman of voorzitter commissie Ton Molenaar.


  • OVERZICHT COMMISSIES - contactpersonen / linken naar eigen websitepagina

   Een overzicht van de contactpersonen (voor meer informatie over vacatures) van de verschillende commissies vind je hier: overzicht contactpersonen commissies 

   Achtergrond informatie over een aantal vrijwilligerstaken/functies is hieronder te vinden. Let op: deels gedateerd!

  vrijwilligersbeleid 


Werkzaamheden

Hier vind je de beschrijving van de vrijwilligerstaken bij Olympia:

 TitelOmschrijving
Scheidsrechters SeniorenFluiten van wedstrijden van senioren (vanaf 19 jaar).
scheidsrechter heren zaterdagFluiten van wedstrijden van een van de vier heren teams op de zaterdag. Aanvang wedstrijden 16.15 of 14.30 uur. Zie verder vacature scheidsrechters senioren.
Organisator toernooienLid toernooicommissie, die zich specifiek bezig houdt met de organisatie van externe toernooien.
ScheidsrechtersbegeleiderBegeleiden jeugdscheidsrechters in opleiding
Voetbaltechnische ondersteuningOndersteunen bestuurslid Voetbalzaken en Hoofd Jeugdopleidingen
Toezicht houdersOndersteunen van correct gebruik van de accommodatie op trainingsavonden.
SchoonmakersSchoonmaken Kantine en Kleedkamers op maandag-, vrijdagavond of zaterdagmiddag.
Organisator Grote Club ActieJaarlijks de grote clubactie organiseren
Commissielid Normen en WaardenToepassen normen en waardenbeleid van Olympia en monitoren van wedstrijden.
Commissielid Lagere SeniorenOrganisatie van de lagere seniorenteams
BarmedewerkerBardienst (met uitzondering van de zaterdagochtend)
Commissielid VrijwilligersMatchen van vrijwilligers en werkzaamheden. Bijhouden vrijwilligerstaken.
OntvangstOp wedstrijddagen van de jeugd of van de senioren regel je als gastheer of gastvrouw een vlot verloop van de wedstrijden.
KlussenOnderhoud van de accommodatie van Olympia (binnen en buiten)
JeugdscheidsrechtersVolwassenen voor het fluiten van wedstrijden van jeugdteams (11-18 jaar).
Aanmelden

Met behulp van onderstaand formulier kun je registreren voor vrijwilligerswerk binnen Olympia. Je kunt:
A. je aanmelden voor vrijwilligerswerk,
B. taken die je reeds uitvoert registeren,
C. opgeven dat je kiest voor de extra contributie van €100.

Korte handleiding

Let op: stoppen met vrijwilligerswerk moet je altijd bespreken met de commissie of coördinator van uw vrijwilligerswerk én moet je melden bij Vrijwilligerszaken.

Ben je ingelogd, dan wordt een aantal gegevens alvast ingevuld. Zijn de gegevens gewijzigd, geef dit dat even aan in de toelichting.
In de toelichting kun je ook vermelden welk dagdeel je beschikbaar bent (bijv. bij keuze voor schoonmaak).


 


**Verplicht invullen
Commissie
De vrijwilligerscommissie van Olympia stemt vraag en aanbod van vrijwilligers op elkaar af. De vrijwilligerscommissie heeft een faciliterende functie. De afzonderlijke commissies binnen de vereniging organiseren zelf hun werkzaamheden, maken een planning, roosteren vrijwilligers in en maken hun vacatures kenbaar. De vrijwilligerscommissie gaat vervolgens samen met hen op zoek om de vacatures in te vullen. Aan de basis ligt het vrijwilligersbestand dat is gekoppeld aan de ledenadministratie. Dit bestand proberen we zo actueel mogelijk te houden.

Op dit moment heeft Olympia ca 900 leden. Rekening houdende met vrijgestelde niet spelende leden, broederdienst (binnen een gezin bij meerdere jeugdleden) en leden die hun vrijwilligerstaak afkopen, heeft Olympia ca. 450 actieve vrijwilligers.

Om een goede match te maken staan we voor zoveel mogelijk persoonlijk contact. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, aarzel dan niet en mail naar vrijwilligers@gcfc-olympia.nl voor een afspraak. De vereniging zal u dankbaar zijn!

De vrijwilligerscommissie bestaat uit:

 • Nadine Smeele 
 • portefeuille: EHBO/BHV, evenementen, bar en onderhoudsploeg
 • Fleur Verhoeff 
 • portefeuille: normen en waarden, pupillenkamp en zaterdag-ontvangst 
 • Angelique Maissan 
 • portefeuille: jeugdtoernooien, schoonmaak zaterdag en scheidsrechters
 • Wim van Hussen
 • portefeuille: leiders en trainers, zondag-ontvangst, schoonmaak ma-vr
 • vacature voorzitter (tevens lid bestuur)

Momenteel wordt de vrijwilligerscommissie ondersteunt voor ict (verbeteren / vernieuwen koppelingen en administratie) en bijhouden website / contacten leggen in de organisatie. De commissie werkt nauw samen met de coördinatoren van de verschillende commissies / activiteiten en de ledenadministratie. De coördinatoren zijn verantwoordelijk om bij te houden wie bij hen hun vrijwilligerstaak invullen en dit (op verzoek van) terug te koppelen aan de vrijwilligerscommissie. Als iemand zich voor een vrijwilligerstaak aanmeldt, brengt de vrijwilligerscommissie deze aspirant vrijwilliger in contact met de coördinator die een vacature heeft. 

Algemeen email adres: vrijwilligers@gcfc-olympia.nl