zonnepanelen

OLYMPIA STREEFT NAAR EEN DUURZAME ACCOMMODATIE

De Olympia nieuwbouw uit 2014 is duurzaam gebouwd. We gebruiken aardwarmte met een warmtepomp en hebben isolatieglas, water- en lichtsensoren. In 2019 zijn we nog een grote stap verder gegaan. Er zijn 234 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van ons clubhuis. Daarmee kunnen we volgens Wattco 73.000 kWh aan energie opwekken, zo’n 70% van ons energieverbruik. Zo helpt Olympia mee om het klimaat te beschermen. Ook levert dit een flinke besparing op de energierekening op, en dit is een van de grootste kostenposten voor Olympia.

Na het eerste jaar zonnepanelen, op 22 maart 2020, staat de energiemeter op 67,16 MWh. Een veld heeft ondertussen ook LED verlichting gekregen. Een volgende stap in duurzaam. 

Het zonnepanelen-project is tot stand gekomen dankzij donaties van leden, sponsoren/bedrijven en subsidies van de landelijke en provinciale overheid en een bijdrage van de Rabobank. 

Hoe de crowdfunding actie destijds is opgezet kun je hieronder lezen. We hebben vanuit Olympia ondertussen andere verenigingen op weg geholpen door onze opgedane kennis te delen. Wil je meer informatie? Neem contact met ons op. 


WAT GAAT HET PROJECT KOSTEN?

We zijn al een tijd bezig met de voorbereidingen en hebben toezeggingen binnen voor overheidssubsidies EDS en SDE+ en van provinciale subsidie. Dan blijft er nog een investering voor de club over van ruim € 56.000, dus dat is zo’n € 250 per zonnepaneel.

FINANCIERING MET CROWDFUNDING

Het zou geweldig zijn als we het investeringsbedrag via gezamenlijke acties van de leden van Olympia bij elkaar kunnen krijgen. Hoe kunt u meedoen?

Door een DONATIE op rekeningnummer: NL62 INGB 0000678001 t.n.v. GC&FC Olympia:

1.      Eenmalige donatie voor een duurzaam Olympia. We zijn blij met elk bedrag.

2.      Brons Donateur : eenmalige donatie van €50 voor een duurzaam Olympia. Als Brons donateur komt uw naam op een wandbord in het clubhuis (1/5e zonnepaneel).

3.      Zilver Donateur: eenmalige donatie van €125 voor een duurzaam Olympia. Als Zilver donateur komt uw naam op een wandbord in het clubhuis (1/2 zonnepaneel).

4.      Goud Donateur: Fiscaal aftrekbare donatie van een heel zonnepaneel van €250. Gedurende 5 jaar kunt u €50 als aftrekpost in uw belastingaangifte opvoeren. Netto kost deze donatie u dan slechts €140 (in hoogste tariefschijf) of €167 (in lage tariefschijf). Dat is €28 of €33 per jaar. Als Goud donateur komt uw naam op een wandbord in het clubhuis.

Door INSCHRIJVING op een van de  Olympia Duurzaam obligaties:

5.      5% obligatie van €1.000 met schenking van de hoofdsom. Gedurende 5 jaar ontvangt u 5% rente op de obligatie, maar u schenkt jaarlijks fiscaal aftrekbaar een deel van de hoofdsom. Netto kost deze obligatie u €414 (hoog tarief) of €476 (laag tarief). Dat is €83 of €95 per jaar voor een periode van 5 jaar. Obligatiehouders krijgen een speciale vermelding op het wandbord in het clubhuis. Klik hier voor de prospectus en aanmeldingsformulier.

6.      5% obligatie van €1.000 met schenking van rente. Gedurende 5 jaar schenkt u jaarlijks de rente op de obligatie aan Olympia. Aan het eind van de periode krijgt u de €1.000 terug. De schenking van rente is fiscaal aftrekbaar en netto kost deze obligatie u niets. Het levert u zelfs een rendement op van ongeveer 2% per jaar. Dat is aanzienlijk beter dan de huidige spaarrente. Klik hier voor de prospectus en aanmeldingsformulier.

 

AANMELDING

De periode van aanmelden is van 15 januari 2019 tot en met 31 maart 2019 (twee weken verlengd). Op woensdag 30 januari 2019 is er om 20.00 uur een informatiebijeenkomst over dit project in het clubhuis. Meld je aan via: olympiaduurzaam@gcfc-olympia.nl