View Article

18

Van de voorzitter: Olympia en week 6 van de coronastop

Het is zaterdagochtend 18 april als ik dit stukje schrijf. We wonen vlak bij Olympia en op een lenteochtend zoals vandaag horen we normaal het gezellige geluid van voetballende kinderen, juichend publiek en scheidsrechterfluitjes. Dan vaak even naar de club om bij de jeugd te kijken of een praatje te maken. En ’s middags als trainer/coach naar de wedstrijd van het vriendenteam van de zaterdag 1 senioren waar onze jongste zoon in speelt.  

Maar nu is alles anders..

Maar nu is alles anders en is het heel erg stil in alweer de zesde week zonder voetbal. Een vreemde periode, die maar niet echt went. Dramatisch voor mensen die door het virus ernstig ziek zijn, of nog erger, en voor hun naasten. Een abrupte omzetstop bij veel bedrijven met grote onzekerheid over de gevolgen voor je baan en inkomen. Door de ‘social distancing’ blijven we thuis, zijn er nauwelijks contacten met kwetsbare familieleden en zijn er extra taken zoals kinderen helpen bij het thuisonderwijs. Even ontspannen van dit alles bij Olympia kan nu niet. Niet lekker samen sporten, bewegen of de gezelligheid opzoeken en onder het genot van kopje koffie of een drankje belangrijke en onbelangrijke zaken de revue laten passeren. We kunnen alleen maar hopen dat een ieder deze periode zo goed mogelijk door komt en ik wens iedereen alle sterkte daarbij!

Bij Olympia liggen sinds half maart alle activiteiten op voetbalgebied stil. Het onderhoudsteam doet op een veilige manier alleen wat noodzakelijke klussen. Binnen het bestuur overleggen we per video-call, email of app. Wat kunnen we nog doen en wat moeten we nog doen? In hoeverre kunnen we komend seizoen voorbereiden? Misschien voor vlak voor de zomer nog wat interne wedstrijden of toernooitjes bedenken? Of misschien kan dat pas na de zomerstop of zelfs nog veel later. Wie het weet mag het zeggen.

FOCUS: FINANCIEEL OVEREIND BLIJVEN

De focus bij het bestuur ligt op het financieel overeind houden van onze club. Door de sluiting lopen met name sportclubs met een eigen clubhuis zoals Olympia veel kantine-inkomsten mis. We hebben geen geld op een bankrekening achter de hand. Juist in deze voorjaarsperiode met mooi weer, veel extra evenementen, toernooien en beslissende wedstrijden wordt normaal gesproken een grote omzet gedraaid. Het is elk seizoen toch al een hele opgaaf om de Olympia begroting sluitend te krijgen, want de kosten om de club te draaien zijn veel hoger dan alleen de inkomsten uit contributie van de leden. Zie ook nog eens het verhaal met uitleg in de presentatiegids van dit seizoen. Toch is het in de afgelopen jaren steeds gelukt om de begroting rond te krijgen. Met grote dank en complimenten aan onze honderden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Met grote dank aan ons commercieel team en de vele sponsors en donateurs die onze club trouw steunen. En met grote dank aan het team dat er voor zorgt dat de kantine draait en de klanten die voor inkomsten zorgen. Door al deze inspanningen kan de contributie voor leden relatief laag blijven bij Olympia en is voetballen voor vrijwel iedereen betaalbaar.

Door de huidige coronastop ontstaat er dus direct een flink gat in onze begroting. Dat proberen we te verkleinen door kosten te besparen en gebruik te maken van landelijke steunmaatregelen. Zo zijn we samen met de andere Goudse voetbalclubs in gesprek met de gemeente Gouda en Sport.Gouda om kwijtschelding te krijgen voor de huur die we aan hen betalen voor velden en kleedkamers. Deze kunnen en mogen immers niet worden gebruikt. Olympia betaalt aan de gemeente een fors huurbedrag van zo’n €8.500 per maand, en dat is gelijk dan ook onze grootste kostenpost. Voorlopig is opschorting van de huurbetaling toegezegd om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen, er wordt nog gestudeerd op compensatie. En die moet er komen, anders raken de Goudse voetbalclubs in de problemen. Clubs als Olympia met een belangrijke maatschappelijke en sociale functie die tot nu toe (sinds 1886!) altijd de eigen broek op hebben kunnen houden. Maar deze corona sluiting is zonder precedent en steun is daarom nodig. Wethouder Michiel Bunnik en directeur van Sport.Gouda Bas Koekoek hebben begrip voor onze problematiek. We rekenen op support van het lokale bestuur en de lokale politiek. We bestuderen ook de landelijke steunmaatregelen zoals de TOGS en NOW regelingen die misschien wat compensatie kunnen geven, daar gaan weer heel wat extra vrijwilligersuren voor ons als bestuur in zitten. De KNVB berekent ons geen competitiekosten voor de maanden van de coronastop, dat scheelt zo’n € 2.000 per maand. En soms komt er spontaan een mooi bericht van clubleden, een trainer ziet af van zijn afgesproken vrijwilliger vergoeding om de club te helpen. Een andere oer-Olympiaan biedt aan financieel te helpen door contributie vast een aantal jaren vooruit te willen betalen.

Voor nog vele maanden een zogenaamde 1.5 meter samenleving? Nou, laten we hopen dat het niet nodig zal zijn want een contactsport als voetbal lijkt daarin onmogelijk. Nog even los van gezamenlijk omkleden en douchen in een kleedkamer, vervoer naar uitwedstrijden, positief aanmoedigen langs de lijn en gezellig wat drinken in het clubhuis. Dus maar hopen dat de huidige maatregelen effectief zijn en rekenen op knappe koppen in onderzoek en ontwikkeling en een snelle doorbraak in het vinden van een medicijn en vaccin. En voetbal is momenteel natuurlijk maar een bijzaak, het blijft wel de belangrijkste bijzaak ter wereld…….

We blijven als bestuur uiteraard de corona berichtgeving op de voet volgen en houden  u als leden via website/Facebook of nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen. Blijf onze club Olympia steunen, vergeet ook niet onze sponsors in deze lastige tijd, help elkaar waar mogelijk en blijf gezond!

Met sportieve groet,

Edo Neefjes, voorzitter

PS

 

  1. De voorzitter is geïnterviewd door Gerrit Schinkel van RTV Gouwestad over de gevolgen van corona bij sportverenigingen in het programma Gouwestad Magazine. De uitzending is ook terug te zien op: You Tube - Gouwestad TV / Olympia
  2. Er zijn hiervoor 7 berichten rondom corona gepubliceerd op deze website. Zie archiefberichten maart / april. Plaats reactie

Only registered users may post comments.