View Article

25

Update 9 Corona: herstart trainingen jeugd

We mogen binnenkort weer gaan trainen met de jeugd; dat kondigde premier Rutte dinsdagavond aan. Daarna heeft Olympia overleggen gehad met andere sportverenigingen, de Gemeente Gouda, de KNVB en Sport.Gouda. Volgende week publiceert de Gemeente een Gouds Corona Protocol met de regels waaraan we voor herstart van trainingen met jeugd moeten voldoen. 

Om goed voorbereid en veilig te kunnen beginnen is dus nog even geduld nodig. Het bestuur en de jeugdcommissie zijn druk bezig om een plan uit te werken en met alle direct betrokkenen af te stemmen, goedkeuring voor herstart te krijgen, om daarna alle leden verder te informeren. Hierover gaat het volgende bericht van ons bestuur:

Herstart trainingen jeugd 

Nu er weer mogelijkheden komen voor georganiseerde buitensport voor de jeugd, zijn we bij Olympia ons aan het voorbereiden op een herstart van trainingen voor onze jeugd. We verwachten ergens tussen 6 en 11 mei te kunnen herstarten. Dat zal anders gaan dan normaal. De trainingsactiviteiten zullen moeten voldoen aan een protocol dat de gemeente maakt. Daarover zijn we met de gemeente in overleg. 

Voor de jeugd tot en met 18 jaar geldt dat zij onder begeleiding mogen trainen. De jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten daarbij een afstand van 1,5 meter in acht nemen. Alle maatregelen van RIVM gericht op hygiëne en veiligheid blijven onverkort van kracht. Immers, veiligheid van onze leden en trainers is en blijft het belangrijkste. 

Voor een verantwoorde herstart van trainingen kijken we naar de juiste routing naar en op ons sportterrein, naar trainingsvormen die passen bij de gestelde voorwaarden. En ouders zullen (en mogen) we vooralsnog niet toelaten op het Olympia-terrein zodat de trainers en organisatie zich volledig kunnen richten op het veilig en sportief begeleiden van onze jeugdspelers. Het clubhuis en de kleedkamers blijven gesloten. 

We verwachten dat er begin mei meer duidelijk is over wanneer voor wie de trainingen weer kunnen beginnen, naar verwachting op zijn vroegst 6 mei. Over welke afspraken er dan gelden voor trainers, spelers en ouders/verzorgers zullen wij u tijdig informeren via de website en de gebruikelijk e-mail en/of whatsapp groepen van teams. 

Als club kijken we er naar uit om onze jeugdspelers, al is het onder andere omstandigheden, weer ruimte te kunnen bieden om te voetballen. Om dit in goede banen te kunnen leiden is de medewerking van trainers, spelers en ouders/begeleiders zeker nodig. We vertrouwen erop dat we, indien nodig, op jullie kunnen rekenen!  

Het bestuur

------------

Eerdere publicaties op de website over corona vanuit het bestuur (staan in het archief):

  1. 9/3: informatie n.a.v. / door Olympiaan waarbij corona is vastgesteld
  2. 10/3 eerste update: brief van de GGD aan alle Olympianen met informatienummers in vervolg op eerste bericht
  3. 12/3 bestuursbericht - vooraankondiging vergadering met vaststellen maatregelen
  4. 12/3 stop trainings/voetbalactiviteiten bij Olympia t/m 31/3 conform persconferentie
  5. 15/3 alle sportclubs dicht tot 6/4 - verlenging termijn in 6e update
  6. 22/3 verboden toegang op het sportpark - strafbaar als je het park betreedt 
  7. 28/3 afgelasten evenementen tot 1 juni + Pupillenkamp
  8. 1/4 KNVB maakt bekend dat amateur competitie niet meer wordt herstart
  9. 21/4 informatie n.a.v. persconferentie 21/4 - trainingen jeugd kunnen onder voorwaarden binnenkort herstarten
  10. 25/4 herstart trainingen jeugd - planning

 

 
Plaats reactie

Only registered users may post comments.