View Article

11

Teamleiders voor onze jeugd gezocht

Voor onze jeugdopleiding is Olympia (bij voorkeur onder ouders van onze jeugdleden) op zoek naar teamleiders. 

Zijn of haar (!) taken bestaan onder meer uit het organiseren-, coördineren- en controleren van de taken die de spelers én ouders naast het voetballen hebben, zoals het leeg en schoon achterlaten van de door ons gebruikte kleedkamer en het rijden bij uitwedstrijden, hetgeen in een reeds beschikbare, overzichtelijke, maandplanning wordt aangegeven. 

Ook het vertegenwoordigen van Olympia bij de uitclubs, het aan- en afmelden en het invullen van het wedstrijdformulier maken onderdeel uit van het takenpakket. De teamleid(st)er is het aanspreekpunt met betrekking tot alle onderwerpen (met uitzondering van directe voetbaltechnische zaken) voor spelers en ouders c.q. verzorgers en fungeert als klankbord voor de trainers/coaches en neemt tijdens de wedstrijden dan ook op 'de bank' plaats. Daardoor ontstaat er een klimaat waardoor de spelers en de technische staf optimaal in staat worden gesteld om de door hun geliefde sport met plezier te kunnen beoefenen en om tot, op het eigen niveau, de hoogst haalbare prestaties te komen.

Ter ondersteuning kunnen zij altijd voor raad en daad terecht bij de coördinatoren van onze actieve jeugdcommissie. Spreekt het vorenstaande u aan en wenst u nadere informatie? Mail Aad Dols!:a3dols@gmail.com
Plaats reactie

Only registered users may post comments.