View Article

24

Olympia Enquete 2014

-- Uw mening geven kan tot en met aanstaande maandag 12 mei --

Beste Olympiaan,

We willen u graag uitnodigen om mee te doen aan de Olympia Enquête 2014. Als bestuur zijn we bezig om de doelstellingen van de club voor de komende jaren vast te stellen en die ambities willen we graag tijdens de komende algemene ledenvergadering in mei met de leden delen. Een aantal werkgroepen heeft in de afgelopen periode het voorwerk gedaan en we willen via de enquête graag op een aantal belangrijke onderdelen de mening peilen van zoveel mogelijk leden, donateurs en ouders van jeugdleden.

De enquête bestaat uit de volgende onderdelen:

 ·        Algemene informatie

·         Een tevredenheidonderzoek

·         Een aantal stellingen en vragen

De enquête is  opgezet als een online enquête. Het invullen kost niet meer dan 10 minuten en uw feedback is van grote waarde voor de vereniging. Invullen van de enquête is mogelijk in de periode van 23 april  t/m 12 mei 2014. De uitkomst van de enquête wordt gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 26 mei 2014 (20.00 uur kantine) en wordt verwerkt in het nieuwe Olympia beleidsplan 2014-2018 dat dan ook ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de leden.

Voor het invullen van de enquete is het nodig als gebruiker geregistreerd te zijn op de website.

Namens het hele bestuur alvast hartelijk dank voor uw feedback, met vriendelijke groet,

Edo Neefjes
Voorzitter
Plaats reactie

Only registered users may post comments.