olympiag_logo.gif

Laten wij zingen met juichende keel
Het lied van ons oude Olympia
Schaart u om 't vaandel
Ontbloot uwe hoofden
Klinke een luid hiep-hiep-hoera! 

Haar zullen wij steeds blijven schragen
Haar danken wij veel blijde dagen
Zij zal haar zonen geven
Kracht tot een beter leven
En ook veel vreugde aan ons allen

Laten wij zingen met juichende keel
Het lied van ons oude Olympia
Schaart u om 't vaandel
Ontbloot uwe hoofden
Klinke een luid hiep-hiep-hoera!

1896     M.J. van Uven