• Barcommissie

  Zomer 2021 is een nieuwe barcommissie gestart op initiaitief van een aantal (oud)selectiespelers. Taak van de commissie: organisatie van alles wat met een goed functionerende bar te maken heeft. Van inkoop en barbezetting en administratie (i.s.m. de penningmeester van het bestuur) tot opruimen, voorraadbeheer en prijsbepaling (i.o.m. het bestuur). 

  Taakverdeling in de barcommissie:

  • werving / indeling / opleiding vrijwilligers (als vrijwilligerstaak o.a.) die bardienst draaien: Leander Chatoui, Joris vd Ban en Dave Kalmeijer
  • werving/ indeling / opleiding barmedewerkers die actief zijn op basis van een vrijwilligersvergoeding: Demi Post 
  • inkoop/ administratie: Rick van den Berg
  • assortiment bepalen: Rémon Smitskamp
  • afsluiten bar: Tom Roeloffs

  Naast de barcommissie zijn er twee supervisors actief die medewerkers begeleiden / aansturen. De supervisors worden op hun beurt begeleid door de barcommissie.

  Openingstijden:

  • tijdens / rond competitiewedstrijden op zaterdag en zondagmorgen en tijdens de 7x7 competitie op vrijdagavond
  • vaste sluitingstijd op zaterdag bij competitiedagen: 22.00 uur
  • bij oefenwedstrijden Olympia 1 
  • op donderdagavond vanaf 19.00 uur is de clubavond
  • tijdens evenementen op afspraak - afstemmen met zowel de barcommissie (barbezetting) en secretaris bestuur voor reserveren van de kantine / velden
  • sluiting: maand juli en tijdens de winterstop

  Interesse om actief te worden bij de bar?

  Als vrijwilliger (voor je vrijwilligersdienst als (ouder van) lid Olympia) of tegen een vrijwilligersvergoeding?

  • minimum leeftijd: 15 jaar (zaterdagochtend) 16 jaar voor overige openingstijden
  • stuur een mailtje naar barcommissie@gcfc-olympia.nl 
  • of schiet een van de barcommissieleden aan voor meer informatie
  • werkzaamheden: verkoop of keukendienst

  Bestuursleden

  In de algemene Ledenvergadering van juni 2023 zijn Leander Chatoui en Rick van de Berg benoemd tot bestuurslid kantinezaken als duofunctie.

  Contact

 • Foto zomer 2021 v.l.n.r. Demi, Rick, Rémon, Joris en Dave
 • Kandidaatstelling voor het bestuur voor ALV juni 2023
 • WEP-stages in de bar

  Sinds 2019 werkt Olympia samen met de regionale Praktijkschool GSG Het Segment. Leerlingen doen werkervaring op gedurende een periode van 4 weken op een dagdeel in groepjes van 2 tot 4 ieerlingen. We zijn actief in de emballage (aanvullen / spiegelen / input geven voor de bestellijst), opruimen/schoonmaken bar, koffie-automaat en koeling, en in de verkoop. Wekelijks op woensdagmiddag van 12.45 - 15.30 uur tijdens schoolweken tot in ieder geval december. Het project loopt door tot de zomervakantie afhankelijk van het al of niet zelfstandig op stage gaan van de leerlingen.

  Begeleiding leerlingen vanuit Olympia schooljaar 2023/2024: Hans Man in 't Veld en Wilma Neefjes (tevens contactpersoon naar school).  Vanwege het stoppen als begeleider van Gaby Dols zijn we op zoek naar versterking van ons team. Interesse? Neem graag contact met ons op!

  Vanuit school gaat een vrijwilliger als begeleider mee met de leerlingen die o.a. samen met hen de wekelijkse verslagen invult en mee fietst van school naar Olympia en vice versa. Schooljaar '22/'23 was dit Peter Roeloffs.

  Contactpersoon WEP vanuit school: Anneke van Beek.

 • Dankzij vrijwilligers, ouders uit de trainingsgroep, is de bar op woensdagmiddag ook open van 15.30 -16.30 uur (Jolanda en Deborah)
 • Bar en feestcommissie bij het Oktoberfest 2023