• Beleid

  Zonder vrijwilligers geen Olympia!

  Olympia is een vereniging. Een vereniging waar je (kind) sport, waar je kunt genieten van een wedstrijd in een goed onderhouden complex, waar je een drankje kunt drinken met elkaar in een gezellige kantine of op het terras, waar een breed aanbod is van leuke evenementen, waar je opgeleid kunt worden als scheidsrechter of als trainer, waar je stage kunt lopen, waar je leert om in een team te spelen, leert omgaan met winst en verlies, waar je samen lacht en samen huilt, waar je kunt genieten van de kleedkamer humor, waar je verhalen van toen ophaalt, vrienden krijgt of zelfs je levenspartner leert kennen. 

  Dat alles is echter alleen mogelijk doordat we naast sporten ons ook als vrijwilliger inzetten voor de vereniging. Iedereen voor zover mogelijk naar wat hem / haar past qua interesses, beschikbare tijdstippen, talenten. Of om gewoon te helpen omdat de klus nu eenmaal moet worden gedaan. Als we allemaal iets doen, blijft het ook voor iedereen leuk! En is de vereniging minder kwetsbaar; de continuïteit komt niet direct in gevaar als een vrijwilliger weg valt. 

  Door de inzet van zoveel Olympia vrijwilligers blijven de kosten laag. Zonder vrijwilligers zou het amateurvoetbal onbetaalbaar worden voor vrijwel iedereen.

  Om te borgen dat alle spelende leden zich actief inzetten voor de club heeft Olympia een vrijwiiligersbeleid vastgesteld: per lid (bij meerdere minderjarige leden in een gezin, per gezin) verwachten we dat je 20 uur per seizoen actief bent voor de club. Doe je nog niets of wil je graag iets anders doen? Kijk dan eens bij de vacatures

  De vrijwilligerscommissie heeft tot taak om te zorgen dat alle spelende leden in het seizoen hun vrijwilligerstaak verrichten. Met nieuwe leden wordt door de commissie contact gezocht om hen te informeren over het beleid en te bespreken wat ze willen / kunnen doen. Of dat ze willen afkopen, maar daarmee wordt het werk niet gedaan... Periodiek wordt door de commissie nagegaan bij coördinatoren van verschillende vrijwilligerswerkzaamheden of de vrijwilliger (nog) actief is en/of er vacatures zijn. Vice versa natuurlijk ook.  

  Met elkaar maken we de club! Iedereen super bedankt voor je inzet!

 • Vrijwilligersbeleid - het document

  Vrijwilligersbeleid = link naar het beleidsdocument met de regels. 

  Belangrijkste uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid: ieder spelend lid levert een bijdrage in vorm van minimaal 20 uur vrijwilligerswerk per jaar (maar meer mag altijd):

  1. Een gezin hoeft maar één maal de bijdrage te leveren voor de minderjarige leden in het gezin (meer mag altijd).
  2. Als een spelend lid jonger is dan 16 jaar, dan moeten zijn ouders/verzorgers de bijdrage leveren; hierop zijn uitzonderingen mogelijk voor jeugdscheidsrechters.
  3. De bijdrage kan afgekocht worden met een extra contributie van € 100.

  Procedure

  1. nieuwe leden worden benaderd door de vrijwilligerscommissie met de vraag welke taak/taken ze willen oppakken. 
  2. je kunt je ook zelf aanmelden voor een (nieuwe) taak door te reageren op een vacature bijvoorbeeld
  3. de vrijwilligerscommissie controleert regelmatig of de vrijwilliger actief is via de coördinatoren van de betreffende activiteit
  4. vul je geen / onvoldoende je vrijwilligerstaak in, dan wordt een extra contributie van €100 in rekening gebracht voor dat seizoen