• Contact

    Leden van de vrijwilligerscommissie 

    We starten seizoen 2021/2022 met een bijna geheel nieuwe vrijwilligerscommissie. Een extra lid, goed bekend met de club en bij voorkeur ook de seniorenafdeling is nog zeer welkom! Daarbij / daarnaast is er nog een vacature voor een voorzitter tevens bestuurslid. Oud leden Nadine Smeele en Orbo Verschuur ondersteunen nog bij de opstart. 

    E-mailadres: vrijwilligers@gcfc-olympia.nl

  • Vrijwilligerscommissie seizoen 2021/2022
  • Afscheid Nadine Smeele en Fleur Verhoeff 08/2021 - jaren lid cie