• Bestuur

  Het Olympia bestuur heeft 10 leden per 8 december 2023. Op deze pagina hun contactgegevens en een korte kennismaking.

  Dagelijks bestuur 

  De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur (DB) en kunnen de vereniging vertegenwoordigen.

  ALV - benoemingstermijn

  Leden van het dagelijks bestuur worden voor een jaar in de Algemene Leden Vergadering (ALV) gekozen. Andere bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar gekozen. De ALV-vergaderingen zijn in november/december en mei/juni. Alle leden van 16 jaar en ouder van de vereniging zijn stemgerechtigd.  Maar andere belangstellenden zijn ook van harte welkom; ook om ideeën in te brengen! Op de agenda in de ALV staan naast (her)benoemen van bestuursleden, een ronde langs alle bestuursleden voor een terug- en vooruitblik naar ontwikkelingen binnen hun portefeuille. Daarnaast worden het financieel jaarverslag, de begroting en beleidswijzigingen aan de ALV ter goedkeuring voorgelegd. De commissie normen en waarden (laatste jaren via Marcel Eek) is vaste gast om vanuit de commissie een korte presentatie te geven.

  Bestuursvergaderingen

  Het gehele bestuur vergadert iedere laatste maandag van de maand, om de maand. De andere maand komt het dagelijks bestuur bijeen. Eventueel aangevuld met andere bestuursleden afhankelijk van de agenda zoals in coronatijd met het bestuurslid jeugd.

  Contact met het bestuur / de vereniging

  Secretaris Gaby Dols is contactpersoon voor zowel het bestuur als algemene verenigingszaken. De secretaris zorgt er voor dat uw mail op de juiste plek terecht komt. E-mail: secretaris@gcfc-olympia.nl. Drukwerk kan gestuurd worden naar: Postbus 849, 2800 AV Gouda.

 • Voorzitter

  Rutger van den Bout (benoemd in de ALV van 8 december 2023) e-mail: voorzitter@gcfc-olympia.nl, tel. 06 13741117

  Rutger is 6 jaar geleden toen zijn zoontje begon met voetballen (weer) bij Olympia terecht gekomen. Als vrijwilliger gestart als coördinator van de voetbalschool en daarmee tevens lid van de jeugdcommissie. Daarna is hij verder gegaan als leider / trainer van het team van zijn zoon en in voorjaar 2023 actief geworden in de commerciële commissie. 

  Zijn eigen sportachtergrond ligt bij waterpolo. Maar via zijn broer kort als keeper en leider van een vriendenteam in de senioren van Olympia actief geworden.

  Rutger: "Naar aanleiding van brainstormavonden en diverse gesprekken heb ik besloten om mij verkiesbaar te stellen als voorzitter van onze prachtige vereniging. Met het enthousiasme en de ervaring die ik heb, wil ik samen met de andere bestuursleden en vrijwilligers Olympia verder helpen met het bouwen aan een mooie toekomst van één van de oudste verenigingen van Nederland."

  In deze nieuwsbrief stelt Rutger zich samen met gelijktijdig aangetreden bestuursleden Marvin, Tijn en Tom zich voor. Rutger volgt Edo Neefjes op die de afgelopen 16 jaar (tot juni 2023) voorzitter van de club was. 

 • Secretaris

  Gaby Dols (secretaris sinds 2010) e-mail: secretaris@gcfc-olympia.nl telefoon: 06-13813366

  Gaby Dols is actief bij Olympia sinds 1994. Zij was eerder onder andere scheidsrechtercoördinator bij de jeugd, secretaris van de jeugdcommissie en lid van het organisatieteam voor het rood-zwart vrouwendiner. Naast in het bestuur is Gaby ook nog actief in de Commissie Beheer Clubkleding. Ook verzorgt Gaby de contacten over de Rotterdampas/ kindpasregeling en het Volwassenenfonds; regelingen waarmee Gemeente Gouda voor jeugdleden tot 18 jaar in een gezin met een minimum inkomen, resp. minima van 18 jaar en ouder, de contributie aan een sportvereniging vergoed. Seizoen '22/'23 is door de overstap naar de zaterdag zoon Robbert als keeper van de selectie gestopt. De volgende generatie Dols voetbalt in de Voetbalschool.

  In maart 2020 is Gaby geïnterviewd. Directe aanleiding: 10 jaar eerste vrouwelijke bestuurslid van Olympia. In juni 2022 is Gaby benoemd tot erelid van Olympia.

  Klik hier voor een taakomschrijving

  Gaby heeft op verzoek van de nieuwe bestuursleden toegezegd aan te blijven als secretaris tot einde seizoen '24/'25. Een opvolg(st)er om komend seizoen ingewerkt te worden wordt gezocht. Interesse? neem contact op met een van de bestuursleden.

 • Penningmeester

  Jaap Visser (bestuurslid sinds 2012) e-mail: penningmeester@gcfc-olympia.nl

  Jaap Visser is actief bij Olympia sinds 2003 als jeugdleider en in de toernooicommissie (onderdeel van de jeugdcommissie). In 2012 werd Jaap 2e penningmeester in het bestuur naast toen Duncan Eduard als eerste penningmeester. Sinds 2015 is Jaap penningmeester in het bestuur (functie van 2e penningmeester is toen opgeheven). Jaap heeft zelf gevoetbald bij WDS (Driebruggen) en VV Gouderak.

  Jaap Visser is in de ALV van juni 2023 benoemd tot lid van verdienste van Olympia.

  Klik hier voor een functieomschrijving.

 • Bestuurslid Commercie - vice-voorzitter

  Michel Meijer (bestuurslid commercie sinds 16 juni 2023, vice-voorzitter sinds 8 december 2023) e-mail: commercie@gcfc-olympia.nl 

  In de ALV van juni 2023 is Michel Meijer benoemd als bestuurslid commercie. Michel is sinds seizoen '22/'23 coach van zijn jongste dochter in de pupillen en sinds circa 2019 secretaris van de commerciele commissie. Hij heeft ruime bestuurservaring, o.a. als voorzitter, bij een waterpolovereniging. Hij volgt als bestuurslid Michel Heuvelman op, die 16 jaar in het bestuur actief was. Samen blijven ze actief in de commerciële commissie.

  In dit website artikel van juni 2023 stelt Michel zich voor. 

 • Bestuurslid Voetbalzaken - OPVOLGER in seizoen '23/'24 gezocht

  Fred Reynaers (bestuurslid sinds 2010) e-mail: voetbal-zaken@gcfc-olympia.nl telefoon: 06 12831471

  Fred Reynaers is actief bij Olympia sinds 1998. Gedurende een aantal jaren als (jeugd)leider. Fred was lid van de technische commissie (tc) en vanuit zijn functie als bestuurslid nog altijd nauw betrokken bij deze commissie. In juni 2021 is er onder zijn leiding een nieuw technisch jeugdbeleidsplan vastgesteld. 

  Fred Reynaers is benoemd tot lid van verdienste van Olympia in de ALV van juni 2022.

  Klik hier voor een functie omschrijving.

 • Bestuurslid jeugd

  Marvin Stein (bestuurslid jeugd sinds 8 december 2023) e-mail: voorzitter_jeugd@gcfc-olympia.nl

  Sinds seizoen '23/''24 is Marvin voorzitter van de jeugdcommissie en a.i. bestuurslid jeugd nadat zijn voorganger Max de Bruin (jeugdvoorzitter sinds seizoen '21/'22) vanwege persoonlijke omstandigheden zijn taken neerlegde. Marvin is actief in de jeugdcommissie sinds seizoen '21/'22 als manager junioren. Een functie die hij nog vervult tot er een opvolger is gevonden. Sinds de jongste jeugd voetbalt Marvin bij Olympia met een korte onderbreking. Hij speelt nu nog mee met de mannen op vrijdagavond (recreatief 35+). 

  Marvin stelt zich voor in deze nieuwsbrief.

  Klik hier voor een vacature omschrijving voorzitter jeugd uit 2021

 • Bestuurslid kantinezaken

  Leander Chatoui (bestuurslid sinds 16 juni 2023) tel. 06 23 03 00 17, e-mail: barcommissie@gcfc-olympia.nl

  Leander Chatoui is sinds de zomer van 2021 actief in de vernieuwde barcommissie voor de portefeuille vrijwilligers samen met oud teamgenoot en nog steeds selectiespeler Joris van de Ban. Leander speelde bij Olympia in de A1 en ging met de succesvolle spelersgroep die dat jaar met de A1 promoveerde naar de 4e divisie, mee naar de selectie waar hij een aantal jaren voetbalde. 

  Leander gaat de functie bestuurslid kantinezaken invullen als duo met Rick van de Berg. In dit website artikel stellen zij zich voor.

 • Bestuurslid kantinezaken

  Rick van de Berg (bestuurslid sinds 16 juni 2023), e-mail: barcommissie@gcfc-olympia.nl

  Rick is sinds de zomer van 2021 actief in de barcommissie en verantwoordelijk voor de inkoop. Olympiaan sinds de jongste jeugd en een talentvol voetballer die helaas vanwege een ernstige blessure seizoen '22/'23 moest stoppen met selectievoetbal. Hij vult de bestuurslidfunctie als duo in samen met Leander Chatoui. Rick is drager van de 25-jaar speld van Olympia.

 • 2e penningmeester bestuur

  Tijn Meister is benoemd tot 2e penningmeester in de ALV van 8 december 2023. Seizoen '24/'25 wordt hij 1e penningmeester. e-mail: penningmeester@gcfc-olympia.nl

  Tijn heeft zelf bij SV Gouda gevoetbald. Toen zoon Ties bij de Voetbalschool van Olympia ging spelenstond hij zelf ook wekelijks op het veld bij onze club. Als trainer/coach en sinds seizoen '22/'23 als hoofdtrainer samen met Tom Rietberg. Seizoe '23/'24 als hoofdtrainer van de O11 jeugd. 

  Tijn: "Ik heb het goed naar mijn zin bij Olympia en vind het knap en mooi om te zien hoe de vereniging nu draait met een goede organisatie en prachtige accommodatie. Ik draag hier ook graag zelf mijn steentje aan bij en tijdens de brainstorming sessie bestuurlijke toekomst Olympia afgelopen juni heb ik aangegeven een rol in het bestuur te willen vervullen. De club staat er goed voor en ik vind het mooie uitdaging om samen met de andere nieuwe bestuursleden bij te dragen aan een succesvolle toekomst van de club." 

 • Bestuurslid vrijwilligerszaken

  Tom Roeloffs is in de ALV van 8 december 2023 benoemd tot bestuurslid vrijwilligerszaken. e-mail: vrijwilligers@gcfc-olympia.nl

  Tom is bijna 25 jaar lid van Olympia als hij wordt benoemd tot bestuurslid vrijwilligerszaken. Een bestuurslid functie die vele jaren vacant was. Na een lange herstel periode is Tom sinds kort weer actief als keeper. Hij heeft eerder de hele jeugdopleiding en in het eerste recreatieve herenzaterdag team gespeeld.

  Als vrijwilliger heeft hij zich o.m. ingezet als jeugdtrainer en is hij nog steeds actief als gediplomeerd verenigingsscheidsrechter en in de bar- en sfeercommissie. 

  Tom: "Nu ga ik mij graag met de vrijwilligerscommissie en vanuit het bestuur inzetten om zoveel mogelijk vrijwilligers actief te krijgen binnen de club!"

 • Bestuur na de Algemene Ledenvergadering van 8 december 2023
 • Bestuur Olympia augustus 2023 (Rick ontbreekt)