• Hulp voor Gouwenaars met een krappe portemonnaie - bericht gemeente

    |
    • 0
  • Steeds meer mensen in Gouda hebben moeite om rond te komen van hun inkomen. De gemeente Gouda heeft daarom extra geld beschikbaar gesteld voor mensen met een laag inkomen, biedt hulp en ondersteuning en informatie over hoe geld te besparen. Daarover is een folder gemaakt die de gemeente heeft gevraagd met onze leden te delen. Meer informatie kun je vinden op de website van de gemeente. 

    SPORT - steun om de contributie o.a. te kunnen betalen

    Mooi nieuws is ook dat (nieuwe en bestaande) sporters gebruik kunnen blijven maken van de Rotterdampas/kindpas (voor jeugd jonger dan 18 jaar) en het Volwassenenfonds (18 jaar en ouder). De inkomensgrens om van deze regelingen gebruik te kunnen maken wordt vanaf 1 maart 2023 tijdelijk opgehoogd van 120% naar 130% van het bijstandsniveau. Bij Olympia is secretaris van het bestuur Gaby Dols contactpersoon bij vragen ovder deze regelingen. Zie ook op onze websitepagina onder lid worden.