• Inleiding Gedrag

  "Olympia moet een omgeving zijn waar een ieder op een plezierige manier kan sporten, spelen en sociale contacten kan onderhouden. Het moet een veilige plek zijn waar je jezelf thuis voelt. Een plek met een grote sociale controle, waar je kunt ontspannen."

  Ontwikkelen normen en waarden beleid

  Bij het aantreden van een nieuw bestuur in 2007 is Olympia een nieuwe koers gaan varen. Een van de speerpunten was het bevorderen van sportief en correct gedrag binnen de club. Er waren zorgen over het afglijden van de omgangsnormen binnen en buiten het veld. Dat was de directe aanleiding om een normen- en waardenbeleid te ontwikkelen. Dat is aangenomen in de Algemene Ledenvergadering. Het beleid geeft aan hoe we bij Olympia met elkaar om willen gaan, wat we verwachten aan gedrag en wat er gebeurt als je je niet aan de regels houdt. Een speciale commissie (zie pagina Normen en Waarden) kan sancties opleggen na hoor en wederhoor. Er zijn protocollen hoe en wanneer er een melding moet worden gedaan bij de commissie. En er wordt gemonitord op en rond de velden door de commissie (ook preventief). Dit normen en waardenbeleid is door de KNVB in 2008 gehonoreerd met drie sterren. 

  Er zijn in 2008 posters gemaakt om ook op een ludieke manier de boodschap uit te dragen en bewustwording rond wenselijk gedrag te stimuleren. Zie hieronder voor enkele voorbeelden.

  Volgende stap: oprichting werkgroep sportiviteit en respect

  Na deze sterke impuls aan het normen en waarden beleid van de club ontstond vanuit de jeugd in 2012 de behoefte om een positie in de jeugdcommissie (JC) toe te voegen voor iemand die zich specifiek bezig zou bezig houden met preventie: het bevorderen van sportief en respectvol gedrag. Om dit nieuwe JC lid is gelijktijdig een werkgroep gestart om op verzoek maar ook op eigen initiaitief actief te zijn. Zie pagina sportiviteit en respect.