• Jeugdcommissie

  De jeugdcommissie (JC) is het kloppend hart achter de jeugdafdeling met circa 500 voetballers. Seizoen 2023/2024 worden 39 jeugdteams ingeschreven bij de KNVB competitie, die allemaal twee keer per week trainen en op zaterdag wedstrijden spelen. Voor de jongste jeugd is er een Voetbalschool. Daarnaast zijn er vele extra activiteiten voor onze jeugd. Van informatie avonden, evenementen, toernooien, stageplekken tot het Pupillenkamp waarmee ieder seizoen wordt afgesloten. 

  Kernteam De jeugdvoorzitter, secretaris, managers junioren en pupillen komen regelmatig bijeen voor afstemming dagelijkse zaken en geven leiding aan de jeugdcommissie. De managers stemmen daarbij regelmatig af met de HJO die verantwoordelijk is voor hun leeftijdsgroepen. 

  Leeftijdscoördinator Als schakel tussen de jeugdcommissie en de leiders zijn er leeftijdscoördinatoren. Waar 'vroeger' gevoetbald werd in leeftijdsgroepen van twee jaar met een letter (F t/m A), wordt nu op geboortejaar (O7 bij VBS en O8 t/m O19) gespeeld.

  Overige leden JC Daarnaast zijn er JC-leden, die een werkgroep vertegenwoordigen zoals voor toernooien en sportiviteit en respect. Of voor de club een heel belangrijke activiteit coördineren zoals de zaterdagontvangst, scheidsrechters/spelbegeleiders en het wedstrijdsecretariaat. Bij de eerste twee activiteiten zijn tientallen vrijwilligers actief.

  Vacatures bij de jeugdcommissie kun je vinden op de pagina van de vrijwilligerscommissie.

 • Coördinatoren
 • Coördinatoren junioren
 • Coördinatoren pupillen
 • Wat doet een leeftijdscoördinator, wat is een manager...?

  Hieronder een korte beschrijving van de verschillende functies. De tekst uit de presentatiegids 2020/2021 is hiervoor gebruikt. 

  Voorzitter

  De jeugdvoorzitter is verantwoordelijk voor de gehele jeugdafdeling. Behartiging van de belangen van de jeugd, zorgen voor uitvoering en naleving van clubbeleid binnen de jeugdafdeling. Voorzitten van de maandelijkse vergaderingen van JC of het kernteam. En nog veel meer. De jeugdvoorzitter wordt officieel benoemd in de ledenvergadering als lid van het bestuur.

  Secretaris/penningmeester

  Arjan Lejour: “Sinds 2020 ben ik secretaris van de JC en het kernteam. Dat betekent onder andere dat ik de vergaderingen regel. In deze corona periode is er meer werk. Zo heb ik in het voorjaar, toen de trainingen weer opgestart werden, indelingen gemaakt voor de veldbegeleiders bij de poort. Op zaterdag kom ik graag bij de O11 kijken als mijn zoon Stijn speelt."

  Manager

  "Ik doe van alles: van uitgeven wedstrijdballen en sponsortenues t/m gesprekken met trainers of ouders, of met spelers bij incidenten. Het is leuk je in te zetten voor een vereniging en te zorgen dat “zaken draaien”. Ik denk dat veel leden zich niet realiseren wat er nodig is om Olympia draaiende te houden.”

  Leeftijdscoördinator

  “Ik zorg er voor dat alle niet-voetbaltechnische zaken voor de leeftijdscategorie goed geregeld zijn. Ik ben vooral vraagbaak voor alle vragen van spelers en ouders. Daarnaast zorg ik dat alle communicatie vanuit Olympia bij de ouders terecht komt. Mijn taak is voornamelijk administratief en bestaat vooral uit veel appen. Het is heel leuk om te doen. Ik loop als coördinator steeds mee met de leeftijd van mijn zoon.”

  Coördinator ontvangst

  De hoofdtaak van de ontvangstcoördinator is het indelen van de mensen die op zaterdag de ontvangst bezetten. Dit kan vanuit huis en is vooral een kwestie van Excelsheets maken, mensen mailen, en appen. Daarnaast enthousiasmeer je nieuwe vrijwilligers en werk je ze in. Het gaat niet alleen om ongeveer 35 vrijwilligers, maar ook spelers uit de selecties O17 en O19. Zij krijgen van de ontvangstcoördinator te horen wanneer ze aan de beurt zijn en wat ze moeten doen. Indien nodig helpen de juniorenspelers tijdens hun ontvangstdienst ook bij het fluiten van wedstrijden.

  Scheidsrechtercoördinator

  Cyriel de Jong: “Ik regel sinds 2019 voor alle O11-O20 wedstrijden een scheidsrechter, tenzij de KNVB iemand aanstelt. Daarvoor put ik uit een groep van ongeveer 25 jeugdspelers en 25 volwassenen. Sommigen fluiten graag iedere week, anderen een aantal keren per jaar. Ik ben er bijna altijd op zaterdag om te zien hoe het gaat. Dat combineer ik met het bekijken van de wedstrijden van mijn kinderen en met het zelf fluiten van wedstrijden.” De wedstrijden voor O8 t/m O10 teams worden geleid door een spelbegeleider. Bij Olympia zijn dat meestal ouders van een teamspeler. Coördinator spelbegeleiders is Wilma Neefjes.

  Wedstrijdsecretaris

  Wekelijks worden er circa 26 thuiswedstrijden op zaterdag gespeeld, die door de KNVB worden gepland in Sportlink. De wedstrijdsecretaris zorgt er voor dat het schema klopt in tijd en een goede verdeling van teams over de velden, en koppelt kleedkamers aan de uit en thuisspelende teams. Regelmatig zijn er verzoeken om uit- of thuiswedstrijden te verplaatsen. Ook zijn er oefenwedstrijden, toernooien, etc.. De wedstrijdsecretaris bepaalt of en welk veld en tijdstip hier beschikbaar voor zijn. Informeert alle betrokkenen en handelt wijzigingsverzoeken af.

  Coördinator jeugdtoernooien

  Esther van Zutphen: “Ik ben sinds 2013 actief bij Olympia, toen mijn zoon Pascal lid werd. Mijn jongste dochter Anna voetbalt ook en mijn oudste dochter Eva werkt in de kantine. Wat ik ontzettend leuk vind is zaken regelen, coördineren en organiseren voor de jeugd. Samen met Sandra, André, Eddie, Bas en Jeske organiseerde we elk seizoen, tot de coroan periode kwam, het GC&FC Olympia Stroopwafel toernooi. We zijn afhankelijk van sponsoren, vrije wedstrijddagen en aanmeldingen van omliggende verenigingen. Het toernooi staat in het teken van voetbalplezier en uiteraard is er voor elke deelnemer een stroopwafel!” 

  Sportiviteit en respect

  In 2012 werd een JC-lid toegevoegd met sportiviteit en respect als aandachtsgebied. Doel: preventief werken aan sportief gedrag. Dit te bevorderen door mee te denken over beleid en uitvoering van indelen tot communicatie of handvaten meegeven aan begeleiders van teams. Of met preventieve activiteiten zoals bij de start van het seizoen informatie delen (verwachtingen managen), elkaar leren kennen en teamafspraken maken. Een werkgroep is er al snel omheen geformeerd. In eerste instantie vanuit de JC zelf met coördinatoren wiens werk gedrag een belangrijke rol speelt en vrij snel ook ouders met een pedagogische achtergrond. Deze werkgroep is met name actief bij de start van het seizoen met het programma Generation Next, in de week van de scheidsrechter en in geval het bij een team niet lekker loopt tijdens het seizoen met het onder begeleiding maken van teamafspraken met ouders en spelers&leiders om een goede sfeer en samenwerking te bevorderen. 

  Beleid Meidenvoetbal

  In 2016 startte Olympia met meidenvoetbal en werd aan de JC een lid toegevoegd om zich specifiek bezig te houden met beleid maken rond meidenvoetbal. Er is gestart met meidenteams in de jongste jeugd, maar mede op advies van de KNVB voor een optimale technische ontwikkeling, is later besloten om vanaf de O11 meidenteams naast gemengde teams in het aanbod op te nemen. Sinds seizoen '22/'23 zijn er twee coördinatoren die zich specifiek bezig houden met de ontwikkeling van het meidenvoetbal bij Olympia.