• Jeugdopleiding / Technische Commissie
  TECHNISCHE COMMISSIE

  In januari 2021 is een nieuwe technische commissie (TC) gestart bij Olympia. Op dit moment (januari 2024) bestaat de commissie uit Ton Molenaar, Ferry Broekhof en René van de Zwet. Carl Flux is dit seizoen teruggetreden uit de TC om hoofdtrainer te worden bij onze O17-jeugd en sinds januari 2024 bij Olympia 1. De TC is zowel actief bij de jeugdafdeling als nauw betrokken bij de heren A-selectie (Olympia 1 & 2). 

  De Technische Commissie - bewaking, uitvoering en advies

  Taak van de TC is zorg te dragen voor bewaking en uitvoering van het door het bestuur vastgestelde voetbaltechnische beleid in de jeugdafdeling. In het verlengde hiervan is de TC ook verantwoordelijk voor het aanstellen, aansturen en beoordelen van de technische staf in de jeugdopleiding. Immers, Hoofd Jeugdopleiding(en) (HJO) en/of technisch jeugdcoördinatoren (TJC’s / hoofdtrainers) zijn degenen die het voetbaltechnische beleid in de jeugdafdeling moeten uitvoeren.

  De TC zal daarnaast gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren over het voetbaltechnisch beleid. De TC werkt samen met het kernteam van de Jeugdcommissie en werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid voetbalzaken. 

  Technisch Jeugdbeleidsplan, de beleidsmatige basis voor de jeugdopleiding

  In juni 2021 heeft het bestuur een nieuw technisch jeugdbeleidsplan vastgesteld. Bij de start van het seizoen 2021/2022 organiseerde de technische commissie samen met de HJO's een kickoff waarin zij een toelichting gaven op het nieuwe beleidsplan. Daarna zijn er ook avonden specifiek voor trainers georganiseerd om dieper op (de uitvoering van) het plan met hen in te gaan. Klik hier om het technisch jeugdbeleidsplan Olympia voor de periode 2021 - 2026 te downloaden.  

  Vacatures

  De technische commissie wil graag uitbreiden met een lid specifiek voor vrouwen/meidenvoetbal. Interesse? Meld je bij een van de leden van de technische commissie of bestuurslid voetbalzaken Fred Reynaers.

  Jeugdtrainers zijn altijd welkom! Heb je interesse? Neem dan graag contact op met de technische commissie of de HJO van de leeftijdsgroep waar je interesse in hebt. Olympia is een erkend leerwerkbedrijf. Je kunt dus ook stage lopen voor je sportopleiding bij onze club. Voor het nieuwe seizoen zijn we weer op zoek naar enthousiaste stagiaires

   
  Laatste nieuwsberichten
 • Hoofden Jeugdopleiding

  Sinds seizoen 2021/2022 heeft Olympia twee Hoofden Jeugd Opleiding. Een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. S

  • Leroy Brank (linker foto) is verantwoordelijk voor de jeugdteams van Voetbalschool t/m O12. E-mail: hjo-ob@gcfc-olympia.nl
  • Hans van der Elburg (rechter foto) is verantwoordelijk voor de jeugdteams O13 t/m O19. E-mail: hjo-bb@gcfc-olympia.nl

  In de presentatiegids 2021/2022 staat een artikel van de technische commissie over het nieuwe beleidsplan. In de presentatiegids '22/'23 staat een terugkijk op het eerste jaar werken met het nieuwe beleidsplan. In de gids staan ook speerpunten voor het lopende seizoen. 

 • Leroy Brank HJO onderbouw sinds seizoen '21/'22
 • Hans van der Elburg HJO bovenbouw sinds seizoen '23/'24
 • JEUGDTRAINERS SEIZOEN '23 / '24
 • Hoofdtrainer VBS Pierre Mijnsbergen
 • Hoofdtrainer O8 Vacature
 • Hoofdtrainer O9 Peter Bik
 • Hoofdtrainer O10 Hassan Boutahir
 • Hoofdtrainer O11 Tom Rietberg
 • Hoofdtrainer O11 Tijn Meister
 • Hoofdtrainer O12 Yoran Westmaas
 • Hoofdtrainer O13 Paul Spijkerman
 • Hoofdtrainer O15 Pascal Korteweg Maris
 • Hoofdtrainer O17 Carl Flux tot 31/12/'23 daarna: Bas Mol
 • Hoofdtrainer O19 Jeroen van Lookeren
 • Technisch Coordinator Meiden Marco Krösing
 • KNVB junioren trainersopleiding 2023: Jeugdtrainers Geslaagd!
 • KNVB pupillen trainersopleiding 2022: Jeugdtrainers Geslaagd!
 • Trainers na de aftrap bijeenkomsten voor onder- en bovenbouw jeugd door de HJO's bij de start van het seizoen '23/'24