• Maatschappelijk

  Olympia staat midden in de maatschappij en zet zich naast de kernactiviteit voetbal ook breder sociaal-maatschappelijk in. In januari 2018 heeft onze vereniging tijdens het Goudse Sportgala de Goudse Integratieprijs hiervoor ontvangen. Op deze pagina informatie over een aantal van deze activiteiten, namelijk:

  • WEP stages - samenwerking Olympia en Praktijkschool GSG Het Segment
  • leerwerkstages & maatschappelijke stages bij Olympia
  • statushoudersproject - samenwerking Olympia en Gemeente Gouda
  • Sport BSO Olympia - ruimte wordt beschikbaar gesteld aan Kind & Co
  • sport- en speldag - samenwerking Olympia en De Klup
  • begroetingsdag Gouda Noord - samenwerking met tal van organisaties waaronder veel scholen in Gouda Noord
  • schoolvoetbal door SPORT.GOUDA i.s.m. de voetbalverenigingen voor leerlingen bovenbouw basisscholen
  • eerdere activiteiten in beeld 

  Nieuws april 2021 Olympia is actief betrokken bij de op 1 januari 2021 gestarte pilot in Gouda waarmee Gouwenaren 18+,  die moeten rondkomen van een minimum inkomen, financiële steun kunnen krijgen om te gaan / blijven sporten. Zo heeft Olympia samen met AV Gouda een aanvraag gedaan bij het Regiofonds van de Rabobank om de regeling met een vergoeding voor kleding/materialen te kunnen uitbreiden. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden om de contributie en/of sportkleding/materialen (deels) vergoed te krijgen op de pagina lid worden

  Nieuws november 2021 Olympia start een samenwerking met KindenCo. Sinds 1 november 2021 is op maandag, dinsdag en donderdagmiddag een Sport BSO (buitenschoolse opvang) in onze kantine en op het buitenterrein actief. 

  Andere activiteiten Voor o.a. het opzetten van walking football heeft Olympia de integratieprijs ontvangen. Klik hier voor meer informatie over deze nog altijd zeer actieve voetbalgroep voor 60-plussers. Ook het opzetten van gratis activiteiten zoals jeu de boules en wandelgroep zijn opgezet om nieuwe doelgroepen iets te bieden. Kijk ook eens onder evenementen op deze website welke, veelal vaste, extra activiteiten de club ieder jaar biedt aan leden, Olympianen, de buurt en verder. Olympia is ook heel actief op het gebied van sportiviteit en respect. Zo is vanuit de pedagogische aanpak van de vreedzame school het programma Generation Next ontwikkeld, een programma waar we met elkaar in gesprek gaan over gedrag en een sportief seizoen.

 • 2021 overhandiging cheque €7.500 voor 't Volwassenenfonds, klik voor artikel in Rabo&Co
 • 2018 uitreiking integratieprijs door wethouder van Gelder tijdens Gouds Sportgala
 • 2017 zet een streep door discriminatie - samen met andere sportorganisaties tijdens Tolerantiedag in Gouda
 • Werk Ervaring Project

  In september 2019 zijn we een samenwerking gestart met Praktijkschool GSG Het Segment. Een school voor praktijkonderwijs, met een Pro+ programma en MBO entree opleiding. Leerlingen in het 3e leerjaar, begeleid door een vaste vrijwilliger via de school, doen tijdens 4 dagdelen werkervaring en praktische vaardigheden op bij verschillende bedrijven. Olympia is een van die bedrijven. Bij ons zijn de leerlingen als Werk Ervarings Project (WEP) actief in onze kantine op woensdagmiddag van circa 12.45 tot 15.30 uur. De leerlingen helpen bij de emballage, de verkoop waaronder afrekenen en schoonhouden van de bar. 

  Begeleidingsteam vanuit Olympia: Hans Man in 't Veld en Wilma Neefjes (contactpersoon naar school) en Brenda vanaf seizoen '24/'25.

  Begeleiding vanuit Het Segment: Anneke van Beek (WEP-coördinator) en vrijwilligster Chardy Karrenbeld sinds schooljaar '23/'24 als begeleider vanuit school tijdens de stage-uren. Coördinator Anneke: "Competenties ontwikkelen, ervaring opdoen, ontdekken wat bij je past, lopen als een rode draad door het 5-jarige onderwijsprogramma met een aanbod van bijna 70 branche-opleidingen."

  Website schoolsegmentgouda.nl 

  Seizoen '22/'23 is voor de eerste keer een leerling in vervolg op de WEP ook zelfstandig stage gaan lopen bij Olympia bij het onderhoudsteam en het barteam. Een andere leerling is ons barteam komen versterken. 

  Laatste nieuws januari 2024: bijna alle leerlingen uit de groep zijn gestart met een zelfstandige stage na de kerstvakantie. Daarom is het stagedagdeel woensdagmiddag vervallen en stopt de WEO voor dit schooljaar bij Olympia. We zien de school graag in het nieuwe jaar weer terug! 

 • WEP - begeleiders leerlingen van l.n.r. Wilma Neefjes, Hans Man in 't Veld, Olga Sutter en Gaby Dols (foto 2/2022)
 • Stage lopen bij Olympia? Welkom!

  Leerwerkplek Ben je op zoek naar een leerwerkplek vanuit een sportopleiding? Neem dan contact op met de technische commissie of een van onze hoofden jeugdopleiding. Ieder seizoen hebben we vooral plek voor trainers bij de jeugd, maar ook om ons scheidsrechtersteam te versterken of bijvoorbeeld de verzorging te assisteren. Jeugdtrainers worden begeleid door onze HJO's

  Zo lopen leerlingen van MBO Rijnland - opleiding sport en bewegen - al vele jaren stage op de woensdagmiddag bij de trainingen van onze jongste pupillen. Contactpersoon MBO Rijnland: Arnaud Buskens. Website school: https://mborijnland.nl

  Maatschappelijke stage Het is ook mogelijk om je maatschappelijke stage bij Olympia te lopen. Als scheidsrechter, bij de ontvangst, bij grote evenementen, etc.. Zou je graag je stage bij Olympia willen doen? Neem dan contact op met de coördinator van de activiteit waar je interesse in hebt (zie pagina jeugdcommissie of overzicht commissies).

  Projecten Het is ook mogelijk om een project voor je opleiding bij Olympia te doen afhankelijk van het onderwerp, beschikbare tijd en begeleiding. Zo hebben leerlingen van HBO In Holland een enquête gehouden over vrijwilligerstevredenheid (2017). En leerlingen van MBO Rijnland een enquete rond doorstroom junioren / senioren (2019). In 2023 deden 3 studenten vanuit een minor psychologie onderzoek naar plezier in het voetbal bij jonge senioren. Contactpersoon: Wilma Neefjes

  Foto 1: juni 2020 Romeo Pieters, Thijmen van den Boogaard en Sebastiaan van Groen lopen stage als jeugdtrainer bij HJO Jan Chris Kuipers

  Foto 2, 3 en 4: studenten van MBO Rijnland actief als jeugdtrainer in de onderbouw seizoen 2021/2022. De studenten hebben zichzelf voor gesteld in de nieuwsbrief van oktober 2021. Begeleider: HJO Leroy Brank.

  Foto 5: Mats Moonen, Husi, Daan en Quinten Verkaik lopen stage seizoen '22/'23 vanuit MBO Rijnland en ROC Utrecht. Op de foto tijdens schoolvoetbal april 2023 - Quinten coördineert en de anderen (bege)leiden de wedstrijden als scheidsrechter of spelbegeleider bij 8x8 j/m en 6/6 j. 

 • Statushouders-project i.s.m. gemeente Gouda

  Bij Olympia wordt enorm veel werk verzet door de vrijwilligers van ons onderhoudsteam. Drie ochtenden per week (maandag, woensdag en vrijdag) zijn zij in de weer met het dagelijks onderhoud van de accommodatie. Zo worden alle kleedkamers en het wc blok schoongemaakt, de inloopmatten gereinigd, lijnen getrokken op het veld, groen gesnoeid, onkruid verwijderd, bestrating opgehoogd en/of recht gelegd, putten schoon gemaakt, zwerfvuil opgeruimd, vuilnisbakken geleegd, stoelen tribune geboend, doelen gerepareerd. Maar zij zijn ook bij bouwprojecten betrokken, klein en groot. Zoals het zonnepanelenproject, de bouw van materiaalhokken, inrichting ballenhok, plaatsen sponsorborden en nieuw scorebord, vervangen koelruimte en ga zo maar door. 

  Het vinden van vrijwilligers voor zoveel uren en dan ook nog onder werktijd, als er alleen sportactiviteiten van scholen (verhuur door SportpuntGouda) op de velden zijn, is een uitdaging. Reden voor Olympia om bij de gemeente Gouda de vraag neer te leggen of het niet mogelijk zou zijn om Gouwenaren als onderdeel van een (re)integratieproces mee te laten draaien; statushouders of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voorjaar 2017 kwamen we in gesprek met de afdeling werk en participatie - statushouders. Gouda neemt elk jaar een aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning op. Zij willen graag hun plek vinden in Gouda, maar dat is niet makkelijk in een andere clutuur en een andere taal. Met name tijdens de inburgeringsfase, in combinatie met school, wordt ons onderhoudsteam sinds eind 2017 versterkt met nieuwe Gouwenaren.

  Wilma Weststrate (afdeling werk en participatie van de gemeente Gouda) in september 2018: "Olympia biedt een warm bad, krijgt extra handjes, sport verbroedert en het is een zinvolle dagbesteding. Capaciteiten komen bij Olympia goed bovendrijven waar de gemeente verder mee kan in het vervolgtraject naar betaald werk of opleiding."

  Het is een win win situatie voor alle betrokkenen. 

  Helaas is het project tijdens de coronaperiode noodgedwongen stil komen te liggen. Na corona heeft slechts één nieuwe Gouwenaar via dit project een opstap gemaakt naar betaald werk via een 0-uren contract. En is bij Olympia gaan voetballen. Vanuit de gemeente, waar meerdere wisselingen zijn geweest bij contactpersonen, zijn geen nieuwe mensen voorgesteld sindsdien. 

  Contactpersonen project:

  • gemeente Gouda: Marjo van Loon en John van Dijk (Ronald van Rossum en Trudy Vendrig zijn eind 2023 nieuwe contactpersonen voor statushouders / asielzoekers)
  • Olympia: Hans Streefland (coördinator onderhoudsteam), en Wilma Neefjes (externe contacten)
 • start project, artikel in de Goudse Post
 • Interview onderhoudsteam bij Olympia door Gouwestad TV
 • Uitnodiging team 2020
 • Sport BSO Olympia van Kind & Co

  Sinds 1 november 2021 is bij Olympia op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag een Sport BSO (buitenschoolse opvang) van de organisatie Kind & Co actief. De BSO Olympia is bedoeld voor kinderen van 7 jaar en ouder en is geopend op maandag, dinsdag en donderdagmiddag van 14.30  tot 18.30 uur. Op deze middagen is vanaf 14.00 uur de kantine exclusief in gebruik bij de BSO. Tijdens schoolvakanties zijn er andere tijden. Clustermanager Bianca Vroegindewei "Op BSO Olympia wordt elke dag een sport & spel activiteit georganiseerd door ons nieuwe team van enthousiaste mannelijke pedagogisch medewerkers. Activiteiten als voetbal, korfbal, hockey worden aangeboden, maar ook een bootcamp of spellenparcours."

  Meer informatie over deze BSO?

  Kijk op hun website: www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-gouda-olympia/

  Contactpersoon BSO

  • clustermanager Willeke van der Bas
  • tel. 06 - 261 540 38
  • w.vanderbas@kindencoludens.nl

  Contactpersoon bij Olympia 

 • Kind & Co biedt al meer dan 40 jaar kinderopvang. Op de foto pedagogische sportinstructeurs Sander, Janos en Joey, werkzaam bij de BSO Olympia via Leika.
 • Opening Sport BSO Olympia met wethouder sport Michiel Bunnik, Olympia voorzitter Edo Neefjes en Kind&CO directeur Bertus Koot
 • Sport&Speldag voor mensen met een verstandelijke beperking

  De dag na Hemelvaartsdag staat sinds het 100-jarig bestaan van Olympia in het teken van de jaarlijkse Sport- en Speldag voor mensen met een verstandelijke beperking. Georganiseerd door vrijwilligers van Olympia in samenwerking met medewerkers van De Klup. 

  Leden organisatieteam Olympia: Mirjam, Kelly van Grieken, Mirjam van Huffelen, Martin Swets, Frank van Sommeren en Wladimir Sirre.

  Meer informatie? Zie pagina sport en speldag onder evenementen.

 • Begroetingsdag

  In februari 2014 is voor de eerste keer in Gouda Noord een Begroetingsdag georganiseerd. Doel van de dag: elkaar begroeten als eerste stap naar elkaar leren kennen. Degene die je begroet het gevoel meegeven 'ik heb je gezien, je hoort er ook bij'. Bij / tussen de deelnemende organisaties worden activiteiten georganiseerd om laagdrempelig kennis te maken. Van bloembollen rondbrengen bij buurtbewoners tot samen iets knutselen of zingen of bewegen of voorlezen bijvoorbeeld. 

  Olympia is vanaf het begin actief op Begroetingsdag. In 2014 met een inloop waarbij wijkbewoners konden zien wat er bij de club werd gebouwd (nieuwbouw clubhuis) en een voetbalclinic voor meisjes. De jaren daarna hebben we i.s.m. Sport.Gouda spelletjes op de velden voor basisschoolleerlingen aangeboden begeleid door senioren via de ANBO, Spel aan Huis en de laatste jaren leerlingen van middelbare scholen. Daarnaast zijn gesprekken in de kleedkamers georganiseerd tussen leerlingen van het ISK en groep 7/8 en brugklas rond het thema moeten vluchten uit je land naar Nederland. Voorbereid in de klassen. De meest intieme activiteit van Begroetingsdag. Extra activiteiten op de Olympia locatie bij Begroetingsdagen: kledingbeurs, clinic walking football, lunch voor wijkbewoners, etc.. Bij het eerste lustrum heeft Gouwestad TV een filmpje gemaakt van de opening bij Olympia

  Het aantal deelnemende organisaties is flink gegroeid in de loop der jaren. De editie van maart 2020 is geannuleerd vanwege corona. De deelnemers hebben wel in 2020 een flimpje met het Begroetingsdaggedicht geschreven door stadsdichter Ruud Broekhuizen opgenomen om de boodschap van de dag met elkaar uit te dragen.

  Organisatie Begroetingsdag Gouda Noord: Ayse Candan (Brede School Gouda) en Wilma Neefjes (projectleider Vreedzaam Gouda?!).

  Deelnemende organisaties (maart 2020): 

  • basisscholen: De Bijenkorf, Auris Taalplein, Wilhelminaschool, Vindingrijk
  • middelbare scholen: GSG Leo Vroman, Coornhert Gymnasium, ISK Carmel College
  • MBO Rijnland
  • Brede School Gouda
  • Quadrant Kwikstraat en Zeepaarden
  • zorgcentra: De Savelberg, De Hanepraai, Lekkenborch
  • SPORT.GOUDA
  • GC&FC Olympia
  • bewoners Lekkenborch via Woonpartners Midden Holland
  • Mozaïek Wonen
  • sociaal makelaar Gouda Noord
 • Schoolvoetbal

  Ieder seizoen wordt op woensdagmiddagen in de maanden april / mei in Gouda een (KNVB) schoolvoetbal toernooi voor leerlingen in de bovenbouw van de basisscholen georganiseerd. Tijd: 13.30 tot 17.30 (en finale 18.00) uur. Organisatie: SPORT●GOUDA i.s.m. de KNVB, Goudse basisscholen en de Goudse voetbalverenigingen. Opzet toernooi:

  • voorronde groepen 5/6 jongens/gemengde teams en meisjesteams in de 6x6 spelvorm
  • voorronde groepen 7/8 jongens/gemengde teams en meisjesteams in de 8x8 spelvorm
  • stadsfinale bij twee Goudse voetbalverenigingen voor de winnaars van de poules
  • regiofinales in de regio (in 2016 was Olympia gastlocatie regiofinale R'dam groepen 5/6)

  Gratis clinics bij Olympia Naar aanloop van het schoolvoetbaltoernooi organiseert Olympia ieder jaar gratis clincs waar individele spelers tot een compleet schoolteam aan mee kunnen doen om zich voor te bereiden op het toernooi. In 2023 zijn er gratis clinics geweest op 24 en 31 maart 2023 van 17.30 tot 18.30 uur. Vol: met 70 deelnemers!

  Contactpersonen: Janine van Maaren bij Sport.Gouda (sinds edititie 2023). Esther van Zutphen en Wilma Neefjes bij Olympia. Voor Wilma was seizoen '23/'24 haar laatste jaar als lid van de voorbereidende organisatie. 

  Vacature: nieuw lid voorbereidingscommissie schoolvoetbal bij Olympia

  Data Schoolvoetbaltoernooi 2024 

  • 27 maart 1e voorronde
  • 3 april 2e voorronde 
  • 17 april stadsfinales
  • 10 april reserve datum bij afgelasting van een eerdere voorronde
 • Gratis clinics schoolvoetbal 2024 - Vol!
 • Esther van Leeuwen-Remmerswaal (SPORT.GOUDA) en Esther van Zutphen (Olympia) - ontvangst bij schoolvoetbal in 2019
 • Foto's van maatschappelijke activiteiten uit het recente verleden
 • Olympia eerste stap naar rookvrij rond jeugd - filmpje 2018 met voorzitter JC Orbo Verschuur
 • 2018 Sponsor Fun Run voor Right to Play - klik voor filmpje
 • Afsluiting pilot trainingen voor statushouders met za1 waar de groep samen mee trainde (2018)
 • Bewoners Savelberg op bezoek in 2018 "Kan ik lid worden?" klik op de foto artikel Gouds Dagblad
 • In 2015,16 en17 wordt met activiteiten bij Olympia geld voor onderzoek naar alvleesklierkanker ingezameld - klik voor filmpje
 • 2013 Randy Memorial bedrijventoernooi 3e editie . Henk Groen met voorzitter Edo Neefjes