• Opzeggen

    Wil je helaas je lidmaatschap beëndingen? Stuur dan een mail met je volledige naam en geboortedatum naar de ledenadministratie: ledenadministratie@gcfc-olympia.nl of doe een briefje in de postbus ledenadministratie in de hal van ons clubgebouw. We kunnen alleen schriftelijke opzeggingen verwerken.

    Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 15 juni van enig jaar gebeuren. Bij opzeggingen ná 15 juni ben je het seizoen daarna ook nog lid inclusief de bijbehorende contributieverplichting voor een jaar. Een opzegging tijdens het seizoen ontslaat je niet van de betalingsverplichtingen die je voor dat seizoen bent aangegaan. Zie ook het contributiereglement.

    Wil je overschrijven naar een andere vereniging? Dan moet die vereniging via Sportlink een verzoek om overschrijving indienen. Dat geldt andersom ook. Tot 3 jaar nadat je bent gestopt bij een voetbalvereniging is medewerking van de oude vereniging nodig als je ergens anders gaat voetballen. 

    Let op: bij spelers die uitkomen in een competitieteam in de A-categorie gelden specifieke regels voor overschrijving bij de KNVB.