• Overig
  • Hardloop (techniek) groep

    In 2017/2018 heeft Olympia een serie gratis hardloop techniektrainingen aangeboden voor Olympianen, familie en wijkbewoners. Januari 2018 hebben veel van de lopers mee gedaan aan de door Olympia met hulp van Olympiaan en hardlooptrainer Saïd Kanfaoui georganiseerde Sponsorloop waarvan de opbrengst ging naar Right To Play.

    De hardlooptrainingen zijn na de zomer van 2018 gecontineerd door enthousiast gediplomeerd looptrainer Andy Koolmees. Vanuit Go!daSport biedt hij deze trainingen, startende vanaf / nabij het Olympia terrein op zondagmorgen 10.00 uur in de winterperiode aan. Kosten voor deelname lopen via Andy. Voor meer informatie zie: goudasport.nl/activiteiten/looptrainingen/

  • Hardloopgroep in 2018 via Olympia - Andy in 't blauw achterin