• Sportiviteit en Respect

  Een sportief seizoen dat willen we toch allemaal?

  De vraag "een sportief seizoen willen we toch allemaal?" zal niemand ontkennend beantwoorden. Maar hoe doe je dat? En hoe bewaak je sportiviteit als andere belangen spelen? Hier houdt de werkgroep sportiviteit en respect zich mee bezig. De werkgroep is ontstaan vanuit de jeugdcommissie (JC) en is hierin vertegenwooridgd. Om te bepalen waar aandacht voor gewenst is, om input te geven op gespreksonderwerpen in de JC vanuit de invalshoek sportiviteit en respect en om samen te werken bij acties. 

  Start het seizoen met teamafspraken maken

  Een belangrijk instrument dat in 2013 door de werkgroep is ontwikkeld is het programma dat Generation Next is genoemd: informatie uitwisselen, kennis maken, verwachtingen delen en samen verantwoordelijkheid nemen voor een sportief seizoen en daar op het niveau van het team (coaches en spelers & ouders) afspraken over maken. En als tip: maak een team yell! Een investering in het begin van het seizoen in je team, waar je het hele jaar plezier van kunt hebben. Plezier en sportiviteit zijn belangrijk voor een leuk jaar met je team, maar dragen ook bij aan betere prestaties. De teamafspraken zijn een hulpmiddel, ook om op terug te kunnen grijpen als het een keer niet lekker loopt. Heel veel succes! En vind je het prettig om er begeleiding bij te hebben? Neem contact op met onze werkgroep. We helpen graag!

  Tips voor het afspraken maken:

  Inspiratie voor afspraken maken

  Hulp tijdens het seizoen 

  Constateer je als leider/coach tijdens het seizoen dat het toch niet lekker loopt in je team (spelers en/of de ouders er omheen) wat betreft gedrag dan kun je ondersteuning vragen bij de werkgroep Sportiviteit en Respect door melding te doen aan de leeftijdscoördinator (eerste aanspreekpunt voor de leiders en trainers). Onze werkgroep zal contact met je opnemen en vragen wat het probleem is en wat je hoopt dat we kunnen bijdragen. Er volgt vervolgens een aanbod met wat we kunnen doen. We hebben positieve ervaringen met interactieve oplossingsgerichte groepsgesprekken. Na de sessie krijg je terugkoppeling en de uitgewerkte afspraken. En horen wij graag – op termijn – of het een (blijvend) positief effect heeft gehad.  

  Belangrijk:

  • Preventief aan de slag gaan werkt het beste. Breng structuur aan: maak afspraken met je team en houd elkaar hier aan. 
  • Geef zelf het goede voorbeeld door positief te coachen als leiders en positief te supporteren als ouders
  • Kaart problemen vroegtijdig aan
  • Het is noodzakelijk dat het hele team (en alle ouders) mee doen aan het gesprek over teamafspraken
  • Onze werkgroep werkt oplossingsgericht bij een interventie: hoe gaan we samen beter verder. Op teamniveau.
  • De werkgroep gaat niet zitten op de stoel van de normen en waardencommissie, die meldingen over onacceptabel gedrag behandelt en sancties kan opleggen. We hebben wel contact met elkaar om elkaar te informeren en versterken.

  Jaarplan We zijn een kleine werkgroep met grote ambities. Om onze werkzaamheden te structureren stellen we voor ieder jaar speerpunten vast. Seizoen 2020/2021 zijn we gestart i..s.m. de JC met teamafspraken en kennismaken in spelvorm voor alle O8 t/m O11 teams (ca 200 spelers). In de week van de scheidsrechters hebben we i.s.m. de scheidsrechtercoördinator ook dit seizoen weer onze scheidsrechters in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. Reminder aan iedereen: bedank je scheids, die voor jou als vrijwilliger op het veld staat! En behandel hem/haar met respect!  

  Eerdere activiteiten In januari 2013 is op initiaitief van de werkgroep het handen geven en elkaar een sportieve wedstrijd wensen voor aanvang van de wedstrijd ingevoerd bij de jeugd van Olympia. Maak het eerste contact positief, heet de tegenstander welkom! Handen geven voor de wedstrijd is nu een aanbeveling van de KNVB voor alle leeftijdscategorieën. De werkgroep is verder o.a. betrokken geweest bij Challenge Day voor B-junioren (2016), symposium vreedzame sportvereniging (2015), Olympia werkgroep veilige vereniging met o.a. richtlijnen formuleren beleid voor VOG's (Verklaring Omtrent Gedrag).

  Laatste nieuws (mei 2021):

  • op 28 augustus 2021 - de laatste zaterdag van de zomervakantie - gaan we in samenwerking met de JC en jeugdtrainers het programma Generation Next met een voetbalcircuit aanbieden alle pupillenteams in de O8 en O9. Inloop vanaf 8.45 uur. Start programma 9.00 uur. Tot 10.15 uur. Parallel een programma in de kantine voor alle ouders. Daarna maken we teamfoto's. Programma is dus voor alle spelers, beide leiders en hun ouders uit O8-1,2,3 en O9-1,2,3,4,5. Het is belangrijk dat teams compleet zijn! We starten samen het nieuwe seizoen.
  • we zijn op zoek naar een opvolger van Michael in onze werkgroep m.i.v. volgend seizoen. Als lid van de werkgroep en om afwisselend met lid Josti Meijers onze werkgroep in JC vergaderingen te vertegenwoordigen.
 • Contact met de werkgroep

  Vragen / tips? Contact  Heb je een vraag, suggestie, idee of tip op het gebied van sportiviteit en respect? Neem contact met ons op! Ons e-mailadres is: respect@gcfc-olympia.nl

  Leden van de werkgroep (per december 2020):

  • Michael Kleespies (seizoen 2020/2021) - lid jeugdcommissie seizoen 2020/2021 - vacature seizoen 2021/2022
  • Dirk Koops (sinds seizoen 2019/2020) 
  • Josti Meijers (m.i.v. seizoen 2020/2021) - lid jeugdcommissie seizoen 2020/2021 
  • Wilma Neefjes (sinds seizoen 2012/2013) - coördinator (sinds seizoen 2015/2016)

  Ondersteunend aan de werkgroep

  • Martina Bloemzaad (seizoen 2016/2017 t/m seizoen 2019/2020 lid werkgroep) - beschikbaar voor activiteiten rond teamafspraken maken bij programma Generation Next en op verzoek van teams
  • Astrid Nuijten - betrokken bij de ontwikkeling van het programma Generation Next en actief als begeleider bij afspraken maken
 • Kennismakingsspel bij Generation Next met begeleiding
 • Hoe maken we er met elkaar in het team een sportief seizoen van? Ouders in gesprek.
 • "Pluim" voor Generation Next van de KNVB via Jozef van der Vooren 11/2017