• Sportiviteit en Respect

  Een sportief seizoen dat willen we toch allemaal?

  De vraag "een sportief seizoen willen we toch allemaal?" zal niemand ontkennend beantwoorden. Maar hoe doe je dat? En hoe bewaak je sportiviteit als andere belangen spelen? Hier houdt de werkgroep sportiviteit en respect zich mee bezig. De werkgroep is ontstaan vanuit de jeugdcommissie (JC) en is hierin vertegenwoordigd. Om te bepalen waar aandacht voor gewenst is, om input te geven op gespreksonderwerpen in de JC vanuit de invalshoek sportiviteit en respect en om samen te werken bij acties. 

  November 2023 is een avond gebrainstormd over hoe we sportief en respectvol gedrag in de vereniging een extra impuls kunnen geven. De werkgroep was hier uiteraard actief bij betrokken. Een concept plan met een eerste uitwerking naar acties is voorgelegd aan het bestuur. Zie hieronder voor een poster met een samenvatting van deze avond. De uitwerking kan gevolgen hebben voor de positie van de werkgroep binnen de vereniging of de taken die zij op zich neemt. 

  Start het seizoen met teamafspraken maken

  Een belangrijk instrument dat in 2013 door de werkgroep is ontwikkeld is het programma dat Generation Next is genoemd: informatie uitwisselen, kennis maken, verwachtingen delen en samen verantwoordelijkheid nemen voor een sportief seizoen en daar op het niveau van het team (coaches en spelers & ouders) afspraken over maken. En als tip: maak een team yell! Een investering in het begin van het seizoen in je team, waar je het hele jaar plezier van kunt hebben. Plezier en sportiviteit zijn belangrijk voor een leuk jaar met je team, maar dragen ook bij aan betere prestaties. De teamafspraken zijn een hulpmiddel, ook om op terug te kunnen grijpen als het een keer niet lekker loopt. Heel veel succes! En vind je het prettig om er begeleiding bij te hebben? Neem contact op met onze werkgroep. We helpen graag!

  In augustus 2021 hebben we met (spelbege)leiders en een leeftijdscoördinator een filmpje gemaakt over wat het programma Generation Next is en waarom wij het belangrijk vinden: Introductiefilmpje over Generation Next

  Tips voor het afspraken maken:

  Inspiratie voor afspraken maken

  Inspiratie voor een teamyell

  Hulp tijdens het seizoen 

  Constateer je als leider/coach tijdens het seizoen dat het toch niet lekker loopt in je team (spelers en/of de ouders er omheen) wat betreft gedrag dan kun je ondersteuning vragen bij de werkgroep Sportiviteit en Respect door melding te doen aan de leeftijdscoördinator (eerste aanspreekpunt voor de leiders en trainers). Onze werkgroep zal contact met je opnemen en vragen wat het probleem is en wat je hoopt dat we kunnen bijdragen. Er volgt vervolgens een aanbod met wat we kunnen doen. We hebben positieve ervaringen met interactieve oplossingsgerichte groepsgesprekken. Na de sessie krijg je terugkoppeling en de uitgewerkte afspraken. En horen wij graag – op termijn – of het een (blijvend) positief effect heeft gehad.  

  Belangrijk:

  • Preventief aan de slag gaan werkt het beste. Breng structuur aan: maak afspraken met je team en houd elkaar hier aan. 
  • Geef zelf het goede voorbeeld door positief te coachen als leiders en positief te supporteren als ouders
  • Kaart problemen vroegtijdig aan
  • Het is noodzakelijk dat het hele team (en alle ouders) mee doen aan het gesprek over teamafspraken
  • Onze werkgroep werkt oplossingsgericht bij een interventie: hoe gaan we samen beter verder. Op teamniveau.
  • De werkgroep gaat niet zitten op de stoel van de normen en waardencommissie, die meldingen over onacceptabel gedrag behandelt en sancties kan opleggen. We hebben wel contact met elkaar om elkaar te informeren en versterken.

  Jaarplan 

  We zijn een kleine werkgroep met grote ambities. Vind je sportief gedrag ook belangrijk? Heb je ideeën over hoe we dat kunnen bevorderen? Laat het ons weten of sluit aan bij onze werkgroep! Mail: respect@gcfc-olympia.nl

  Activiteiten seizoen '22/'23

  • Generation Next met 5 jeugdteams i.s.m. O19-selectie
  • Week van de scheidsrechter - cadeautje / kaartje / communicatie
  • Overleg met normen en waarden en aspirant nieuwe vertrouwenscontactpersonen
  • 3 x teamgesprek met junioren/seniorenteams (kort tot lang) inzake gedrag als supporter, online reageren naar tegenstanders, en gedrag (incl. leiders) naar de scheidsrechter 
  • poster geen gemekker met berichten er omheen met de boodschap: gemekker helpt niemand om beter te presteren. In tegendeel en neemt plezier weg bij iedereen die het aangaat!
  • gedrag op agenda gezet bij senioren leidersoverleg als preventieve actie
  • onderzoek begeleid naar plezier in het voetbal van studenten bij een minor psychologie (speler O23 bij betrokken)
  • evaluatie werkgroep i.o.m. JC/kernteam. Voorbereiden bijeenkomst start komend seizoen voor herdefinieren rol en positie en samenhang met alles rond gedrag in de vereniging

  Enkele eerdere activiteiten 

  • In januari 2013 is op initiaitief van de werkgroep het handen geven en elkaar een sportieve wedstrijd wensen voor aanvang van de wedstrijd ingevoerd bij de jeugd van Olympia. Maak het eerste contact positief, heet de tegenstander welkom! Handen geven of vriendelijke boks voor de wedstrijd is nu een aanbeveling van de KNVB voor alle leeftijdscategorieën
  • Organisatie Challenge Day voor B-junioren (2016)
  • Deelname / organisatie Symposium vreedzame sportvereniging (2015)
  • Deelname aan Olympia commissie in veilige handen met o.a. richtlijnen formuleren voor beleid voor VOG's (Verklaring Omtrent Gedrag), pestgedrag en vertrouwenspersoon (2014/2015)
  • Deel genomen aan meerdere workshops rond gedrag (CJG, KNVB, VIP), zelf aan andere verenigingen voorlichting gegeven zoals op verzoek van de KNVB bij kennisavonden in de Bollenstreek en in Gouda, of van gedachten gewisseld met werkgroepen van andere verenigingen.
 • Voorbeeld teamafspraken juniorenteam
 • Niet zeuren tegen wie dan ook!
 • Voorbeeld ouderafspraken voor teamboost
 • Contact met de werkgroep

  Vragen / tips? Contact  Heb je een vraag, suggestie, idee of tip op het gebied van sportiviteit en respect? Neem contact met ons op! Ons e-mailadres is: respect@gcfc-olympia.nl

  Leden van de werkgroep (per juni 2023):

  Op 28 november 2023 hebben we breed in de vereniging gebrainstormd over sportiviteit en respect. In vervolg hierop gaan we mogelijk de werkgroep anders positioneren en van daaruit weer nieuwe leden werven.

  • Josti Meijers (m.i.v. seizoen 2020/2021, in de begin fase al actief geweest als gespreks(bege)leider). Stopt.
  • Wilma Neefjes (sinds seizoen 2012/2013) - lid jeugdcommissie a.i. voor de werkgroep sinds seizoen '23/'24 i.p.v. Josti (JC lid is vacature voor een jeugdouder met bij voorkeur pedagogische vaardigheden en grote affiniteit met het thema)
  • vacature(s) afhankelijk van het vervolg van de werkgroep n.a.v. plan brainstorm 11/2023

  Ondersteunend aan de werkgroep

  • Martina Bloemzaad (seizoen 2016/2017 t/m seizoen 2019/2020 lid werkgroep en tevens lid JC) - beschikbaar voor activiteiten rond teamafspraken maken bij programma Generation Next en op verzoek van teams
  • Astrid Nuijten - betrokken bij de ontwikkeling van het programma Generation Next en actief als begeleider bij afspraken maken (sinds '22/'23 ook actief als vertrouwenspersoon)
  • Dirk Koops (was lid werkgroep t/m voorjaar 2023 - beschikbaar voor activiteiten rond teamafspraken)
 • Kennismakingsspel bij Generation Next met begeleiding
 • Hoe maken we er met elkaar in het team een sportief seizoen van? Ouders in gesprek.
 • "Pluim" voor Generation Next van de KNVB via verenigingsadviseur Jozef van der Vooren 11/2017