• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

  10 sep 2021
 • Beste Olympia leden, donateurs en ouders van jeugdleden,

  Op maandag 20 september 2021 staat de algemene ledenvergadering van GC&FC Olympia in het clubhuis op het programma. Het bestuur nodigt u van harte uit om deze vergadering bij te wonen. Een mooie gelegenheid om een update te krijgen vanuit verschillende geledingen van de club en/of uw mening te laten horen of met vragen, opmerkingen of ideeën te komen. In verband met de voorbereidingen en covid-19 regels vragen wij u om van tevoren uw aanwezigheid voor deze vergadering te melden door een email te sturen aan secretaris Gaby Dols: secretaris@gcfc-olympia.nl. We gaan proberen om tegelijkertijd online deelname mogelijk te maken. Onderstaand treft u de agenda aan voor de vergadering.

   

  AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING GC & FC OLYMPIA

  D.D. 20 SEPTEMBER 2021

  AANVANG 20.00 UUR CLUBHUIS OLYMPIA  

  1. Opening

  2. Notulen ALV 30 november 2020

  3. Binnengekomen stukken/mededelingen

  4. Financieel verslag clubjaar 2020/2021

  5. Mogelijkheid tot horizontale overstap 1e elftal van zondag naar zaterdag

  6. Bestuursverkiezing

      Voorstel tot benoeming van Max de Bruin, ad interim voorzitter jeugd, tot

      voorzitter jeugd.

      Dagelijks Bestuur: Edo Neefjes, voorzitter; Jaap Visser, penningmeester; Gaby Dols,

      secretaris.  Allen herkiesbaar tot einde seizoen 2021/2022.

      Tegenkandidaten kunnen door vijf stemgerechtigde leden worden gesteld, mits

      daarvan uiterlijk twee dagen voor de vergadering schriftelijk kennis wordt gegeven

      aan de secretaris (secretaris@gcfc-olympia.nl

  7. Rondje langs de velden met een update vanuit de jeugd, commercie, voetbalbeleid,

       vrijwilligers, normen & waarden.

  8. Rondvraag waarin leden met vragen, opmerkingen en nieuwe ideeën kunnen komen.

  9. Sluiting (vanwege corona-regels zal het afsluitend gezamenlijk zingen van het clublied helaas vervallen)

   

  Stukken die relevant zijn voor de vergadering kunnen van tevoren via de mail worden opgevraagd

  bij de voorzitter: voorzitter@gcfc-olympia.nl