• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering - de agenda

  |
  • 0
 • Het bestuur van GC & FC Olympia nodigt alle leden, ook ouders van jeugdleden, uit tot het bijwonen van de Algemene LedenVergadering in de kantine op maandag 20 juni a.s. om 20.00 uur. Tijdens de vergadering is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen, opmerkingen te maken en nieuwe ideeën te uiten. Graag tot 20 juni 20.00 uur!

  Het bestuur.

   

  AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING GC & FC OLYMPIA D.D. 20 JUNI 2022, 20.00 UUR 

  1. Opening 

  2. Binnengekomen stukken/mededelingen 

  3. Notulen ALV 20 september 2021 (wordt op vergadering uitgereikt) 

  4. Begroting 2022/2023 (wordt op vergadering uitgereikt) 

  5. Bestuursverkiezing, waarbij de noodzaak van opvolging/verjonging wordt aangekaart. 

  Aftredend en herkiesbaar voor maximaal 1 seizoen: 

  • Fred Reynaers, voetbaltechnische zaken 
  • Michel Heuvelman, commerciële zaken 
  • Dagelijks Bestuur: Edo Neefjes, voorzitter; Jaap Visser, penningmeester; Gaby Dols, secretaris 

  Tegenkandidaten kunnen door vijf stemgerechtigde leden worden gesteld, mits daarvan uiterlijk twee dagen voor de vergadering schriftelijk kennis wordt gegeven aan de secretaris (secretaris@gcfc-olympia.nl). 

  6. Rondje langs de velden. 

  7. Vragen, opmerkingen en nieuwe ideeën vanuit de vergadering. 

  8. Clublied/sluiting