• Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  Olympia wil een veilige vereniging zijn en werkt daar o.m. aan via de werkgroep Sportiviteit en Respect en de Normen & Waarden commissie. Sociale veiligheid op de vereniging zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar toch kan er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag. Om grensoverschrijdend gedrag* te bespreken heeft Olympia daarom ook twee vertrouwenscontactpersonen (VCP)

  Wanneer naar een VCP?

  Het kan voorkomen dat een (jeugd)lid of een ouder met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de leider of trainer, de werkgroep Sportiviteit & Respect, de commissie Normen & Waarden of het (jeugd)bestuur terecht kan. De VCP biedt dan een luisterend oor en adviseert.

  Voor wie is de VCP en doet hij/zij?

  Deze VCP is bereikbaar voor iedereen die bij de vereniging betrokken is en voert een vertrouwelijk gesprek. De VCP zal het probleem serieus behandelen. De VCP kent de mogelijkheden om hulp te krijgen, maar is géén hulpverlener en doet bij incidenten géén onderzoek in de vereniging. De VCP zal geen oordeel geven en neemt geen maatregelen tegen derden. In overleg met de melder kan de VCP open of geanonimiseerd signalen afgeven aan het bestuur, waarvoor de secretaris van Olympia het aanspreekpunt is. Het bestuur zal binnen de gestelde kaders van de gedragsregels van Olympia optreden. De VCP heeft een meldingsplicht aan het bestuur wanneer aan de VCP strafbare zaken medegedeeld worden.

  Jaarlijks verslag

  Eenmaal per jaar brengt de vertrouwenscontactpersoon een kort geanonimiseerd verslag uit aan het bestuur over de werkzaamheden. De rapportage van de VCP wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

  Wie zijn de VCP's bij Olympia?

  De rol van vertrouwenscontactpersoon van Olympia wordt ingevuld door Astrid Nuijten en Edwin Valentijn.

  • Astrid Nuijten werkt als intern begeleider op een basisschool in Waddinxveen. Beide zonen en man voetballen bij Olympia. Ze is jaarlijks betrokken bij Generation Next aan de start van het seizoen.
  • Edwin Valentijn werkt in de informatievoorziening bij de Rijksoverheid. Hij is in 2000 bij Olympia betrokken geraakt via zijn twee voetballende zoons, die inmiddels zijn gestopt. Hij is niet-spelend lid van Olympia, maar vervult sinds 2016 geen functies meer binnen de vereniging. 

  Contact

  e-mail: vcp@gcfc-olympia.nl

 • VCP Astrid Nuijten
 • VCP Edwin Valentijn
 • Centrum Veilige Sport Nederland

  Het NOC*NSF / Centrum veilige sport Nederland heeft een document opgesteld over het werk van een Vertrouwenscontactpersoon. Wil je meer informatie? Klik dan hier voor dit document van januari 2021. 

   *Grensoverschrijdend gedrag kan volgens dit document zijn: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en uitsluiting, discriminatie en andere vormen van intimidatie. Uiteraard is dit gedrag verboden bij Olympia. Zie de spelregels op de pagina van de commissie normen en waarden.