• WELKOM OP DE ALV VAN 12/12/2022

  7 dec 2022
  |
  • 0
 • Aanstaande maandag 12 december 2022 zijn om 20.00 uur alle Olympianen van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering in de kantine. Op de agenda staan:

   1. Opening

   2. Binnengekomen stukken/mededelingen

   3. Notulen ALV 20 juni 2022 (worden voor de vergadering uitgereikt)

   4. Financieel verslag clubjaar 2021/2022 (wordt ter plekke uitgereikt)

   5. Bestuur – rooster van aftreden

  Het huidig bestuur opereert al lange tijd in dezelfde samenstelling. Zoals eerder aangegeven wil een aantal bestuursleden successievelijk het stokje overdragen. We bespreken graag met de vergadering hoe de vrijkomende vacatures in te vullen en/of hoe dit proces optimaal ingevuld kan worden. Zie onderstaande toelichting.

   6. Rondje langs de velden.

   7. Vragen, opmerkingen en nieuwe ideeën vanuit de vergadering.

   8. Clublied/sluiting

   

 • Toelichting agendapunt 5: Bestuur – rooster van aftreden

  KOM HET BESTUUR VAN GC&FC OLYMPIA VERSTERKEN

  Heb jij passie voor alles wat er op en rond de Olympia voetbalvelden gebeurt?

  Olympia is een mooie en sterke voetbalvereniging met ongeveer 1.000 leden. De nadruk ligt op sportiviteit & respect, betrokkenheid van leden, traditie en evenementen. Wekelijks zijn honderden vrijwilligers actief om jong en oud te laten sporten en bewegen en te laten genieten van de gezelligheid bij de club. Olympia is een van de oudste voetbalclubs van Nederland, maar is steeds met de ontwikkelingen meegegaan en beschikt over een zeer fraaie duurzame sportaccommodatie.

  Het huidige bestuur is al geruime tijd actief in grotendeels dezelfde samenstelling. De komende tijd gaat een aantal bestuursleden aftreden, en daarom zijn we op zoek naar kandidaten die het bestuur van Olympia willen komen versterken. Wil je meedenken en meehelpen om de activiteiten bij Olympia zo goed, leuk, efficiënt en veilig mogelijk te organiseren? Dan is een bestuursfunctie bij onze club wellicht wat voor jou!

  Wat doet het bestuur van Olympia?

  Binnen het bestuur zijn de aandachtsgebieden verdeeld in portefeuilles waar een bestuurslid verantwoordelijkheid voor neemt. De portefeuillehouders maken beleid voor de club, houden ontwikkelingen in de gaten, zorgen voor nieuwe ideeën en zijn klankbord voor de uitvoerende commissies die actief zijn binnen de vereniging. Het is daarbij belangrijk dat vanuit verschillende invalshoeken naar de zaken wordt gekeken.

  Samenstelling Bestuur

  Het bestuur van Olympia bestaat idealiter uit acht personen. Dat zijn de leden van het dagelijks bestuur met voorzitter, secretaris en penningmeester, de voorzitter van de jeugdafdeling en portefeuillehouders voor voetbaltechnische zaken, commerciële zaken, kantinezaken en vrijwilligerszaken.

  Wat wordt er gevraagd van kandidaten (m/v)?

  Het belangrijkste is passie, energie en gedrevenheid en bereidheid om je hier vrijwillig voor in te zetten. De verwachting is dat je gemiddeld 4 uur per week bezig bent met een bestuursfunctie, met name tijdens het voetbalseizoen. Belangrijk is natuurlijk dat  je affiniteit hebt met Olympia en/of voetbal, bijvoorbeeld omdat je er zelf hebt gesport of een gezins- of familielid of op een andere manier betrokken bent bij de vereniging.

  Vacatures

  Op korte termijn willen we graag in contact komen met kandidaten voor de volgende functies:

  -        Inkomend voorzitter van het bestuur: die na periode van overdracht de rol van voorzitter overneemt. Verantwoordelijk voor de interne organisatie van de vereniging en een stuk externe vertegenwoordiging. Zorgt voor teamwork binnen het bestuur, het stellen van prioriteiten en voor verbinding tussen de verschillende geledingen binnen de vereniging;

   

  -        Bestuurslid vrijwilligerszaken: Zonder vrijwilligers kan Olympia niet bestaan. Dit bestuurslid zorgt er samen met de vrijwilligerscommissie voor dat alle posities goed worden bezet en dat in kaart wordt gebracht hoe iedereen zijn/haar vrijwilligersbijdrage levert. Weet mensen enthousiast te maken om de club vooruit te helpen;

  -        2e penningmeester: ondersteunen van de penningmeester bij de financiële administratie van Olympia, het maken van de begroting en de jaarstukken en het maken van financiële analyses. Op termijn kan deze persoon de rol van de huidige penningmeester overnemen.

  Ook wanneer er (op termijn) belangstelling is om een van de andere aandachtgebieden in het bestuur te ondersteunen horen we graag van je.

  Wat bieden wij jou?

  Een belangrijke vrijwilligersfunctie met veel betrokkenheid bij en invloed op de activiteiten bij Olympia. Je gaat samenwerken in een inspirerend team, krijgt veel verantwoordelijkheid en je doet veel contacten op.

  Belangstelling?

  Heb je interesse om bij Olympia in het bestuur te komen?  Dan horen we graag van je om vrijblijvend bij een kopje koffie eens over je interesse en de mogelijkheden te praten. Laat het weten aan Gaby Dols (secretaris@gcfc-olympia.nl) of Edo Neefjes (voorzitter@gcfc-olympia.nl).